Důkaz: Šéf vývoje zázračných zbraní Hans Kammler utekl

Hans Kammler: Zdroj: Archiv A. Sulzera.

Protektorát Čechy a Morava – podle dosud známé historie byl pro nacistickou třetí říši především montovnou zbraní. Jenže naše území se stalo i vývojovým centrem tajných zázračných zbraní.

Jak se ukazuje až nyní, mezi zbraněmi vyvíjenými v protektorátu byl i přísně tajný atomový program. Výzkumník Todd Rider upozorňuje, že německý nukleární program byl daleko širší, že v něm byly další části. A že ten program byl daleko pokročilejší, než se obecně ví.

Je možné, že ve vývoji zbraní v uvozovkách jela i štěchovická přehrada a výcvikový prostor SS Benešov? V létě roku 1943 přijela do Štěchovic tajná brigáda SS Stollenbau, specializovaná na budování tajných podzemních objektů.

Hovoříme o létě roku 1943. Třetí Říše ještě zdaleka nebyla na kolenou, aby uvažovala o skrývání naloupených pokladů. Stejně tak ještě nebylo území protektorátu pod tak těžkým tlakem, aby bylo i na jeho území třeba stěhovat výrobu pod zem. Potvrzuje to mimo jiné i zastavení provozu na nedaleké lokálce. Na trati bylo celkem šest tunelů, které nacisté zabrali pro zbrojní výrobu až v červnu 1944. Oproti tomu na přehradě se závodilo s časem daleko dřív. První soustrojí šlo do provozu v roce 1943.

Letecký snímek Štěchovic z podzimu 1943. Zdroj: Archiv A. Sulzera.

Letecký snímek z roku 1943 skutečně ukazuje naplněnou přehradní nádrž a voda jde jen přes jeden přepad. I další dokumenty potvrzují, že první soustrojí už v roce 1943 fungovalo. Nepodařilo se mi zatím dohledat dokumenty, kdy a jak byla elektrárna připojena do sítě. Na leteckém snímku ovšem žádné vedení patrné není. K čemu mohla elektrárna sloužit?

Připomeňme osud jiné přečerpávací elektrárny, a sice Vemorku v Norsku, kde se těžká voda, potřebná k výrobě plutonia vyráběla a kterou se mnohokrát pokoušeli spojenci zničit. Mohla být přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích náhradou Vemorku?

Čtěte dále:  Štěchovický poklad: Protektorát ve stínu zázračných zbraní

Klíčovou postavou nacistických tajných zbraní je Hans Kammler. V roce 1943 dal nejvyšší prioritu právě výcvikovému prostoru Benešov. To je další indicie naznačující, že Štěchovice a přilehlý prostor byly pro program tajných zbraní čímsi důležité. Možná není jen shoda okolností, že Hans Kammler oficiálně zemřel nedaleko, v Jílovém u Prahy.

Publicista Andreas Sulzer objevil dokumenty potvrzující, že Hans Kammler přežil. Byl zadržen 9. května americkými silami a byl držen až do 30. května a vyslýchán. Existuje tak prý důkaz, že Hans Kammler přežil válku a byl zadržen Američany.

Tělo Hanse Kammlera se nikdy nenašlo. Oficiální teorii o jeho smrti v Jílovém u Prahy lze těžko věřit. O dost důvěryhodnější je hlášení amerických pátračů, kteří v rose 1949 zjistili, že Kammlera zadrželi už v květnu 1945 kolegové ze CIC.

Co přimělo Američany, že tvůrce plynových komor neskončil před norimberským válečným tribunálem. Nenapadá mě jiný důvod, než právě tajné zbraně. A zřejmě byly tak cenné, že někomu ve Spojených státech stálo za to riskovat obrovský skandál, kdyby se tajná dohoda s Kammlerem provalila.

Podle Andrease Sulzera je nejpravděpodobnější varianta, že to byly právě informace o supertajných podzemních továrnách. Věděl, jaké zbraně byly vyvíjeny. Věděl, kde jsou tajná úložiště.

Odtajněných dokumentů nasvědčujících, že Kammler přežil a je u Američanů, je víc. Generál George McDonald, velitel oddělení A-2 zpravodajské služby amerického letectva v listopadu 1945 nařizuje majoru Englanderovi pokračování výslechů Hanse Kammlera. Půl roku po jeho údajné smrti.

Telegram s hlášením Jana Maiera. Zdroj: ABS ČR.

Vraťme se ke Štěchovicím. Zajímavou shodou okolností se v pražských archivech dochovalo svědectví inženýra Maiera. Za války pracoval pro Němce. Vyvíjel jakousi akustickou raketu. V dubnu 1945 měl odevzdat výkresy Rolfu Engelovi. Inženýr Maier tuto výpověď učinil, protože měl za to, že jeho dokumenty odvezli Američané v rámci Frankova archivu. Dnes ale víme, že nejsou ani českém soupisu dokumentů z Frankovy štoly, ani v americkém. Je skutečně jen náhoda, že Rolf Engel, další ze šéfů vývoje tajných zbraní, byl na samotném konci války ve Štěchovicích? Je moje hypotéza, že Němci u Štěchovic pracovali na tajných zbraních, tak nereálná jako legendy o zlatu? Anebo se skutečně pravda o Štěchovicích a o Hansi Kammlerovi skrývá v amerických archivech.

Čtěte dále:  Konec legendy o nacistickém zlatu u Štěchovic

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.