Jaslovské Bohunice: Přísně tajné úniky radiace

Elektrárna A-1 je tajně vyřazované jaderné zařízení. Dva kilometry od elektrárny jsou cedule oznamující zákazy fotografování. Provozovatel veškeré žádosti o výjimky striktně odmítá.

Zatímco v Černobylu máte možnost navštívit samotnou elektrárnu a dozvědět se vše podstatné o elektrárně i o havárii, v Jaslovských Bohunicích jako by žádná jaderná elektrárna A-1 neexistovala. Našel jsem materiály naznačující proč.

Stavěli ji mezi lety 1958 a 1972. Šlo o unikátní, těžkou vodou moderovaný, oxidem uhličitým chlazený reaktor, který měl obrovskou výhodu – nepotřeboval náročně obohacený uran, stačil mu přírodní.

Vystřelený palivový článek.

Ale měl i mnoho nevýhod. Jednou z nich byla nutnost vyměňovat palivo za chodu reaktoru. Což s sebou nese zvýšené riziko. Elektrárně se to nevyplatilo hned dvakrát.

V lednu 1976 obsluha špatně uzamkla víčko nového palivového článku a článek po odjetí zavážecího stroje vystřelil do reaktorové haly.

Z reaktoru začal okamžitě unikat chladící plyn a reaktor se začal přehřívat. Hrozilo jeho úplné roztavení. Únik se nakonec podařilo zastavit a reaktor zachránit. Kvůli úniku oxidu uhličitého se ale v reaktorové hale udusili dva lidé.

Při druhé nehodě v únoru 1977 si obsluha všimla, že v jednom novém palivovém článku se roztrhl balíček se silikagelovými kuličkami, pohlcujícími vlhkost. Před zavezením článku do reaktoru je neodstranila všechny a článek zavezla do aktivní zóny.

Horní část přepáleného článku po vytažení z aktivní zóny.

Během dvanácti minut byl osud elektrárny zpečetěn. Zbylé kuličky ucpaly otvory, kterými proudil chladící plyn. V části reaktoru prudce stoupla teplota a palivový článek se přepálil.

Přepálila se ovšem i přepážka oddělující chladící plyn od moderátoru – těžké vody. Radioaktivní těžká voda potom kontaminovala prakticky celý hlavní výrobní blok. Část radioaktivních látek unikla v kapalném stavu do potoka Manivier.

Po nehodě bylo rozhodnuto o definitivním ukončení provozu jaderné elektrárny. Elektrárna přešla do fáze ukončování provozu a postupné likvidace. Vyřazování elektrárny bude trvat až do roku 2035. To je téměř 60 let. Pro srovnání, sousední elektrárna V-1 se má vyřazovat čtvrtinovou dobu.

O tom, co se v elektrárně děje, nejsou veřejně dostupné téměř žádné informace. Když jsem chtěl před víc než dvěma lety natočit reportáž o vyřazování jaderné elektrárny a projevil zájem o to podívat se i na místo A-1, byl jsem mluvčí společnosti Javys, vyřazující elektrárnu striktně odmítnut.

Začínám tušit proč. V roce 1989 vyšetřovala trnavská státní bezpečnost úniky radioaktivních látek z elektrárny do potoka Manivier a také do podzemních vod. V průběhu vyšetřování se jí podařilo zjistit, že radioaktivních úniků bylo hned několik, že při nejhorším z nich, který byl proveden dokonce úmyslně, překročila úroveň radiace na výstupu z elektrárny 2000 x hygienickou normu.

Ve spise je uvedeno mimo jiné, že pod širým nebem je skladován vysoce aktivní pevný odpad, že jeho části jsou dokonce spalovány a že některá úložiště pevného odpadu jsou zaplavena spodní vodou a radionuklidy se pod zemí šíří do okolí.

Část denního hlášení StB z dubna 1989, upozorňující centrálu v Praze na problémy v elektrárně.

Oslovil jsem bývalého starostu Jaslovských Bohunic, Petera Ryšku, který v elektrárně v 70. a 80. letech pracoval a potvrdil, že se vypouštělo „když byli lidé v kostele a nemohlo se nic stát“. Jaslovské Bohunice jsou podle něj největším úložištěm jaderného odpadu v Evropě, který má v budoucnu nést ještě vyšší radioaktivní zátěž, protože zde má být vybudována spalovna radioaktivního odpadu, který se prý má vozit i ze zahraničí. Poukazuje i na dosud nevyřešenou likvidaci samotného reaktoru a poškozeného paliva, stejně tak na nesplněné sliby o odtěžení kontaminované zeminy z potoka Manivier.

Provozovatel elektrárny přitom odmítl nejen natáčení v areálu, ale i rozhovor na kameru a poskytnul mi pouze písemné prohlášení, ve kterém tvrdí, že je všechno v pořádku, všechny veličiny jsou monitorovány a žádné riziko nehrozí. Vyjádření Javysu ovšem vyvrací vystudovaný jaderný fyzik a člen občanské iniciativy „Chceme zdravou krajinu“ Michal Daniška. Podle něj Javys ještě letos přiznal, že hodnoty kontaminace na některých místech ještě stále stonásobně překračují hygienické normy.

Podaří se prolomit hradbu mlčení kolem utajeného areálu a v budoucnu i možná největší spalovny jaderného odpadu v Evropě? Jaderné elektrárně A-1 se bude dnes večer ve 21:00 věnovat pořad Záhady Josefa Klímy na TV Seznam. Podrobnosti z utajovaného spisu a další informace o vývoji celého případu budu zveřejňovat na této webové stránce.

Autor: Jaroslav Mareš

Web pořadu Záhady Josefa Klímy, kde se několik dní po odvysílání publikují všechny reportáže, najdete zde.


Comments are closed.