Jaslovské Bohunice: Přísně tajné úniky radiace

Elektrárna A-1 je tajně vyřazované jaderné zařízení. Dva kilometry od elektrárny jsou cedule oznamující zákazy fotografování. Provozovatel veškeré žádosti o výjimky striktně odmítá.

Zatímco v Černobylu máte možnost navštívit samotnou elektrárnu a dozvědět se vše podstatné o elektrárně i o havárii, v Jaslovských Bohunicích jako by žádná jaderná elektrárna A-1 neexistovala. Našel jsem materiály naznačující proč.

Stavěli ji mezi lety 1958 a 1972. Šlo o unikátní, těžkou vodou moderovaný, oxidem uhličitým chlazený reaktor, který měl obrovskou výhodu – nepotřeboval náročně obohacený uran, stačil mu přírodní.

Vystřelený palivový článek.

Ale měl i mnoho nevýhod. Jednou z nich byla nutnost vyměňovat palivo za chodu reaktoru. Což s sebou nese zvýšené riziko. Elektrárně se to nevyplatilo hned dvakrát.

V lednu 1976 obsluha špatně uzamkla víčko nového palivového článku a článek po odjetí zavážecího stroje vystřelil do reaktorové haly.

Z reaktoru začal okamžitě unikat chladící plyn a reaktor se začal přehřívat. Hrozilo jeho úplné roztavení. Únik se nakonec podařilo zastavit a reaktor zachránit. Kvůli úniku oxidu uhličitého se ale v reaktorové hale udusili dva lidé.

Při druhé nehodě v únoru 1977 si obsluha všimla, že v jednom novém palivovém článku se roztrhl balíček se silikagelovými kuličkami, pohlcujícími vlhkost. Před zavezením článku do reaktoru je neodstranila všechny a článek zavezla do aktivní zóny.

Horní část přepáleného článku po vytažení z aktivní zóny.

Během dvanácti minut byl osud elektrárny zpečetěn. Zbylé kuličky ucpaly otvory, kterými proudil chladící plyn. V části reaktoru prudce stoupla teplota a palivový článek se přepálil.

Přepálila se ovšem i přepážka oddělující chladící plyn od moderátoru – těžké vody. Radioaktivní těžká voda potom kontaminovala prakticky celý hlavní výrobní blok. Část radioaktivních látek unikla v kapalném stavu do potoka Manivier.

Po nehodě bylo rozhodnuto o definitivním ukončení provozu jaderné elektrárny. Elektrárna přešla do fáze ukončování provozu a postupné likvidace. Vyřazování elektrárny bude trvat až do roku 2035. To je téměř 60 let. Pro srovnání, sousední elektrárna V-1 se má vyřazovat čtvrtinovou dobu.

Čtěte dále:  Alkazar - první úložiště jaderného odpadu u nás

O tom, co se v elektrárně děje, nejsou veřejně dostupné téměř žádné informace. Když jsem chtěl před víc než dvěma lety natočit reportáž o vyřazování jaderné elektrárny a projevil zájem o to podívat se i na místo A-1, byl jsem mluvčí společnosti Javys, vyřazující elektrárnu striktně odmítnut.

Začínám tušit proč. V roce 1989 vyšetřovala trnavská státní bezpečnost úniky radioaktivních látek z elektrárny do potoka Manivier a také do podzemních vod. V průběhu vyšetřování se jí podařilo zjistit, že radioaktivních úniků bylo hned několik, že při nejhorším z nich, který byl proveden dokonce úmyslně, překročila úroveň radiace na výstupu z elektrárny 2000 x hygienickou normu.

Ve spise je uvedeno mimo jiné, že pod širým nebem je skladován vysoce aktivní pevný odpad, že jeho části jsou dokonce spalovány a že některá úložiště pevného odpadu jsou zaplavena spodní vodou a radionuklidy se pod zemí šíří do okolí.

Část denního hlášení StB z dubna 1989, upozorňující centrálu v Praze na problémy v elektrárně.

Oslovil jsem bývalého starostu Jaslovských Bohunic, Petera Ryšku, který v elektrárně v 70. a 80. letech pracoval a potvrdil, že se vypouštělo „když byli lidé v kostele a nemohlo se nic stát“. Jaslovské Bohunice jsou podle něj největším úložištěm jaderného odpadu v Evropě, který má v budoucnu nést ještě vyšší radioaktivní zátěž, protože zde má být vybudována spalovna radioaktivního odpadu, který se prý má vozit i ze zahraničí. Poukazuje i na dosud nevyřešenou likvidaci samotného reaktoru a poškozeného paliva, stejně tak na nesplněné sliby o odtěžení kontaminované zeminy z potoka Manivier.

Provozovatel elektrárny přitom odmítl nejen natáčení v areálu, ale i rozhovor na kameru a poskytnul mi pouze písemné prohlášení, ve kterém tvrdí, že je všechno v pořádku, všechny veličiny jsou monitorovány a žádné riziko nehrozí. Vyjádření Javysu ovšem vyvrací vystudovaný jaderný fyzik a člen občanské iniciativy „Chceme zdravou krajinu“ Michal Daniška. Podle něj Javys ještě letos přiznal, že hodnoty kontaminace na některých místech ještě stále stonásobně překračují hygienické normy.

Čtěte dále:  Pervomajsk - Jediná přístupná základna sovětských atomových raket

Podaří se prolomit hradbu mlčení kolem utajeného areálu a v budoucnu i možná největší spalovny jaderného odpadu v Evropě? Jaderné elektrárně A-1 se bude dnes večer ve 21:00 věnovat pořad Záhady Josefa Klímy na TV Seznam. Podrobnosti z utajovaného spisu a další informace o vývoji celého případu budu zveřejňovat na této webové stránce.

Autor: Jaroslav Mareš

Web pořadu Záhady Josefa Klímy, kde se několik dní po odvysílání publikují všechny reportáže, najdete zde.


Comments are closed.