Nacistický podzemní komplex Přebuz a Rolava

V Krušných horách, nedaleko hranic s Německem, stojí pozůstatky megalomanského projektu třetí říše. Betonové kolosy zarůstající lesem daly vytvořit spoustám mýtů a legend o tajných továrnách na ještě tajnější nacistické zbraně.

Komplex dolů a úpraven na cínovou rudu a arsen je nedaleko obcí Přebuz a Rolava. V roce 1930 nedaleko Přebuzi zarazili hlavní šachtu dolu Otto a postavili úpravnu cínové rudy. Těžba nebyla zpočátku příliš významná. Rozšířili ji až nacisté, když tu vzniklo až 12 kilometrů chodeb, až k obci Přebuz. Cínová ruda se tu rovnou zpracovávala a koncentrát se odvážel do Německa.

Těžba cínu tu začala v oblasti už v 16. století. Středověcí horníci se dostali až do hloubky 90 metrů. I proto vody zdejšího potoka různě mizí pod zemí beze stopy. Pod zemí je mnoho starých nezdokumentovaných průzkumných štol.

Největším částečně dochovaným komplexem je Sauersack, nedaleko Rolavy. Do dneška se dochovaly betonové skelety těžních věží a úpravny. Nepřehlédnutelným objektem v areálu je obrovský kruhový bazén. Je to takzvaný zahušťovač kalů – odpadové kaly, které zbyly po výrobě koncentrátu se tu ukládaly na dně bazénu, zatímco voda přetékala do obvodového žlábku a vracela se zpět do výroby.

Podivný kulatý bazén byl finálním stupněm zdejšího zpracování rudy. Důl Sauersack byl největší cínový důl ve třetí říši. Obrovský projekt byl naprosto ojedinělý i na poměry třetí říše. Stavba stála neuvěřitelných 12 milionů říšských marek.

Hned vedle důlního komplexu stál za války zajatecký tábor. Pracovali tu jak váleční zajatci, tak nuceně nasazení, ale i němečtí horníci.

Šachta č. 2 dolu Sauersack je o pár set metrů dál v lese. Z bezpečnostních důvodů je zakryta betonovou deskou. Dá se však do ní nahlédnout větracím a revizním otvorem. Podívejte se s námi inspekční kamerou na místa, kde desítky let nikdo nebyl.

Čtěte dále:  Deset největších omylů v seriálu Černobyl

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.