Největší tajemství Blaníka a zmizelý kameník

Blaník. Foto: autor.

Kdo byl Václav Podbrdský, který se podle dobového tisku v roce 1889 soudně domáhal ušlé mzdy,když o 18 let dříve spadl při lámání kamene a strávil prý 18 let v bájné hoře?

Blaník. Bájná hora, ve které podle pověsti dřímá vojsko, které vyrazí z hory na pomoc českému národu až mu bude nejhůře. Legendu proslavil Alois Jirásek, nicméně už v 15. století tvrdil prý mnich, jehož jméno se nedochovalo, že byl anděly odvlečen mezi hvězdy, spatřil prý Zemi i ostatní planety a také spící rytíře pod Blaníkem. První zmínky o pověsti jsou už z předhusitské doby. Už tehdy na Blaník mířili poutníci.

Legenda o božím vojsku přetrvala po staletí. Po staletí se objevovala vyprávění údajných svědků, kteří se prý dostali do hlubin hory, strávili v ní s bájnými bytostmi krátkou chvíli, aby se později dozvěděli, že na povrchu běžel čas mezitím daleko rychleji. Pověsti o mocnostech hory ale můžeme najít po celé Evropě.

Národní Politika. Zdroj: NKP.

Legendy o světlovlasých polobozích si vyprávějí například Irové a Skotové. Kniha Lenor Gabala, shrnující legendy o nejstarší historii Irska, skutečně popisuje příběh, ve kterém k ostrovu připluli Galové a pokoušeli si podmanit lid Tuath Dé. Nakonec se dohodli, že Galové dostanou svět na povrchu, zatímco Tuath Dé sestoupí do podsvětí.

Legendy o bájné říši podsvětí se opakují po celém světě. Připomeňme tajemnou říši Agartha, anebo analogické pověsti o vstupech do podzemí v hoře svaté Magdaleny v Rakousku, na vrchu Sitno na Slovensku nebo v Babí hoře v Polsku.

Legenda o blanických rytířích ovšem zanechala zajímavou stopu v tisku. 18. srpna 1889 otiskuje deník Národní politika článek o případu kameníka Václava Podbrdského, který o 18 let dříve záhadně zmizel při lámání základního kamene Národního divadla. Příběh se dostal na stránky denního tisku v okamžiku, kdy měl kameník Václav Podbrdský žalovat u vlašimského soudu svého mistra Františka Šolína ušlou mzdu, o kterou měl přijít před lety.

Čtěte dále:  Bohučovický poltergeist 1 - Jak komunisté zakázali duchy
Článek v Národních listech. Zdroj: NKP.

Václav Podbrdský prý lámal základní kámen pro Národní divadlo v roce 1868. Při odstřelu poodstoupil a zřítil se z šedesátimetrové výšky. Jeho tělo prý nebylo nalezeno a byl prohlášen za mrtvého.

Podbrdský tvrdil, že po pádu ze skály se ocitnul v jakémsi zvláštním sále, kde potkal české panovníky a další významné bytosti, včetně Cyrila a Metoděje. Po osmnácti letech se prý Václav Podbrdský objevil aniž by zestárl a domáhal se náhrady ušlé mzdy. Na soudním jednání prý jeho totožnost potvrdili sousedé i rodina.

Pokud by se jeho vyprávění potvrdilo, jednalo by se o senzační potvrzení bájné legendy. Justice ovšem zdá se případ pojala po svém a Václav Podbrdský byl vyšetřován pro podezření z vyhýbání se vojenské službě a dezerci. 

Bohužel, autor článku v Národních Listech nám zůstane skryt, pod fejetonem je jen značka. Pokud se případ Václava Podbrdského projednával u soudu, měl by o tom být záznam v archivu.

Soudní zápisy jsou totiž až na výjimky dostupné několik set let zpět. V benešovském okresním archivu jsou dochované materiály vlašimského soudu, nicméně nikdo jménem Václav Podbrdský evidencí soudních případů neprochází.

Záznamy Okresního soudu ve Vlašimi. Foto: autor.

Na jednoznačný důkaz o existenci Václava Podbrdského není možné narazit ani při hledání v rejstřících obyvatel. Nemusí to ale znamenat, že neexistoval.

Proč se ale kolem Blaníku v průběhu staletí nahromadilo tolik legend? Může se tu aspoň občas dít něco podivného, co zavdalo příčinu vzniku legend? Mohou tu lidé skutečně spatřit něco, co si nedovedou vysvětlit? Je možné, že se na místě takzvané Veřejové skály, odkud má bájné vojsko vyjet, čas od času vyskytují nějaké anomálie, které mohou citlivější lidé vnímat. 

O toku času, o časových anomáliích, o jiných dimenzích toho víme příliš málo na to, abychom zdejší legendy se stoprocentní jistotou odložili jako výmysly. Hledání základu legendy tak může pokračovat.

Čtěte dále:  Česká Alžběta Bathoryová: Odhalené záznamy strhujícího soudního procesu

Legenda o Blaníku mezitím překročila i české hranice. Za druhé světové války přijeli na Blaník Hitlerovi mystici z organizace Ahnenrerbe. Co tu našli nebo nenašli si ale nechali pro sebe.

Autor: Jaroslav Mareš

Podívejte se na Blaník a jeho legendy v reportáži pořadu taJeMno na televizi Seznam:


Comments are closed.