Nově objevené podzemí odhalilo tajemný kámen, který v něm nemá co dělat

Detail kamene nalezeného v podzemní místnosti. Se souhlasem Naše historie z.s.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci na Rokycansku odhalil obrovskou podzemní místnost s dosud nevysvětlenou deskou s neznámými symboly.

Na počátku výzkumu stála nepotvrzená zpráva z roku 1937, podle které se v podzemí chrámu nachází dosud neznámá a neprozkoumaná podzemní místnost, pravděpodobně hrobka. Georadarový průzkum potvrdil přítomnost anomálie, později provedený výzkum sondou s kamerou odhalil i jedno tajemství.

Zapomenutý prostor na nejčestnějším místě

Celkem dvě anomálie byly detekovány pod triumfálním obloukem a pod západní částí kněžiště. Obě tyto anomálie byly interpretovány jako větší dutiny se stropem pouhých 50 cm pod podlahou kostela. Existence neznámého podzemí byla potvrzena průzkumným vrtem a speciální minisondou, vyvinutou původně pro průzkum tzv. staré královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a použitou mimo jiné i ke zkoumání ztracené hrobky Rožmberků ve Vyšším Brodě.

Objevená podzemní místnost. Se souhlasem Naše historie z.s.

Nalézt se podařilo velkou podzemní místnost, která je zaklenuta valenou klenbou s lunetami na východní a západní straně. Stěny i klenba jsou omítnuty a vybíleny. Uvnitř se podařilo objevit kovovou nápisovou destičku s textem, který je na záběrech z průzkumné sondy nečitelný. Rozluštění textu bude možné až po vytvoření všech detailních 3D modelů.

Kámen, který v hrobce nikdo nečekal

U jižní stěny podzemní místnosti badatelé ze spolku Naše historie objevili kámen z jemnozrnného pískovce, ozdobený výrazným sochařským reliéfem. Jde o výjimečné renezanční kamenosochařské dílo.

Proti očekávání, vzhledem k charakteru místnosti to není náhrobní, ani epitafní kámen některého ze zde pohřbených. Jedná se o alianční znak Václava Varlejcha z Bubna a Aleny z Bukova. Kámen byl do hrobky umístěn až druhotně. Původní místo jeho uložení není známo.

Muselo jít o velmi významné místo, spjaté s obdobím, kdy Zvíkovec patřil právě Václavu z Bubna. Kámen o rozměrech přibližně 85 cm x 90 cm byl detailně naskenován a získaná 3D data poslouží k vytvoření jeho přesné kopie. Ta bude ve Zvíkovci vystavena v průběhu příštího roku.

Čtěte dále:  Duch faraona vybílil atelier na Vinohradech: Zapomenutá seance, která se vymkla z rukou
Detail výzdoby nalezené desky. Se souhlasem Naše historie z.s.

Před badateli je nyní kromě podrobné 3D rekonstrukce i další výzva: Pokusit se objasnit, jak a kdy se tajemný kámen do podzemí kostela dostal. Stejně tak proč k přesunu do kostelní krypty došlo.

autor: Jaroslav Mareš

zdroj: Naše historie z.s.


Comments are closed.