Poslední zločin Karlštejnské bestie a nový průzkum zakleté hrobky

Je to jeden z nejzáhadnějších zločinů naší minulosti. 17. března 1534 náhle umírá kandidát na krále. Umírá dva dny po karlštejnské bestii, kterou odsoudil k smrti.

Karlštejnská bestie svému soudci slíbila, že ho stáhne s sebou. Kateřina z Komárova, žena karlštejnského purkrabího Jana Bechyně z Lažan umírá v době, kdy se manžel odsouzené za smrt své ženy mstí svým nepřátelům. Je to náhoda nebo zločin? Každopádně je to záhadné úmrtí, které se archeologové evidentně dodnes bojí.

V pardubickém chrámu svatého Bartoloměje je na čestném místě hrobka nejvyššího českého šlechtice a královského kandidáta Vojtěcha z Pernštejna. Hrobka muže, který při volbě českého krále prohrál s Habsburky, je prokletá. Je evidentně prokletá tak dobře, že archeologové dodnes dělají co mohou, aby se nejzáhadnější smrt v našich dějinách nikdy nevyšetřila.

Na začátku podivného příběhu je zapomenutá kauza české Alžběty Báthoryové, Kateřiny Bechyňové z Lažan. Sadistická vražedkyně, přezdívaná Karlštejnská bestie, žaluje u komorního soudu Václava Hájka z Libočan, a sice pro pomluvu. Náš slavný kronikář byl v té době děkanem karlštejnské kapituly a pravděpodobně pana purkrabího taktně napomenul, aby si dal na choutky své ženy pozor.

Následuje žaloba pro pomluvu urozené paní. Hlavním soudcem Kateřiny je právě Vojtěch z Pernštejna. Celý soud se nese ve znamení strachu. Manžel Kateřiny, karlštejnský purkrabí Jan Bechyně z Lažan, si dává dobrý pozor, aby poddaní nic neřekli.

Díky statečnosti několika svědků se ale soud zcela obrátí a nakonec je Karlštejnská bestie odsouzena za 14 přiznaných vražd. Bylo jich pravděpodobně víc. Větší skandál ale nechce soudce vyvolávat. Vyhrožování poddaným nezabralo. Bechyňovi ale si ale ve vyhrožování troufnou i na nejvyššího královského hofmistra.

Po vynesení rozsudku Kateřinu odvádějí a ona svého soudce proklíná. Slibuje, že ho potáhne s sebou. Zazděná Kateřina Bechyňová umírá hlady a zimou 15. března 1534. Jan Bechyně mezitím už soukolí pomsty rozjel. Hájek z Libočan je obviněn z krádeže na karlštejnské kapitule, přivázán pod koně a potupně odvezen z Karlštejna.

Čtěte dále:  Ztracená hrobka Báthoryové: Tajný vchod do podzemí v opěrné zdi

Soudce Vojtěch z Pernštejna náhle umírá pouhé dva dny po Kateřině. Všichni jsou přesvědčeni, že karlštejnská bestie svou kletbu naplnila a stáhla Vojtěcha s sebou. Když nebudeme věřit na kletby, je velmi pravděpodobné, že Jan Bechyně z Lažan jen splnil výhrůžky své ženy.

Namísto honosného pohřbu nejvýznamnějšího šlechtice českého království následuje utajený převoz v noci a rychlé uložení bez rozloučení. Vdova hrobku proklíná: Kdo do Vojtěchovy hrobky vstoupí, zemře. Tak prý hrobku proklela vdova po Vojtěchovi. Jenže dávná kletba evidentně funguje dodnes. Pardubický historik Jiří Kotyk se ji snaží zlomit už 20 let. Pakliže nechal Jan Bechyně z Lažan Pernštejna otrávit, mohly by se po otravě i po staletích najít stopy.

Když se Vojtěch Kotyk pokusil prosadit průzkum Vojtěchovy hrobky, narazil na nečekaný odpor

Pokoušel jsem se sám zodpovědné lidi oslovit. Od vrchní žáby na prameni jsem se po telefonu  dozvěděl, že záhada má zůstat záhadou. Přišlo mi to trochu nearcheologické. Tak jsem aspoň poprosil o fotografie odkrytého vstupu do hrobky. Nedostal jsem je, je to prý nevědecké.

Jenže je tu ještě jeden argument: Při měření vlhkosti v hrobce v devadesátých letech se zjistilo, že vlhkost je velmi vysoká a ostatky včetně textilií mohou velmi rychle degradovat. Podařilo se mi na začátek prosince domluvit akci, při které archeologové měli inspekčním otvorem vsunout dovnitř kameru s vlhkoměrem. Bohužel se při akci samotné ukázalo, inspekční šachtice je zasypaná zeminou. K tomu je ovšem třeba závazný souhlas památkářů. Vyřizuje se v těchto dnech. V únoru bychom se do toho mohli pustit.

Příběh Karlštejnské bestie je jednou z kapitol připravované knihy Přísně tajné skandály.

Autor: Jaroslav Mareš

 


Comments are closed.