Spontánní uhoření člověka před částečným vysvětlením

 SHC – Spontaneous Human Combustion, česky spontánní shoření, člověka je fenomén, který děsí už po staletí. Jde o vzácný a dosud nevysvětlený jev, při kterém shoří lidské tělo na popel, a to včetně velkých kostí.

Samovolné shoření člověka děsí po celém světě. Poslední známý případ se odehrál v roce 2013 v Indii, kdy prý sám od sebe vzplál teprve několikadenní chlapec. Další zprávy hovoří o tom, že plicích obětí se nacházejí zplodiny. Na počátku požáru tedy oběť prokazatelně žije. Přesto nejsou známky smrtelného zápasu. Samovolné shoření navíc potkává jen lidi, nikoliv zvířata.

Wikipedie tvrdí: „Jeden z prvních zaznamenaných případů údajného samovznícení člověka se stal 26. června roku 1613 ve městě Christchurch v anglickém hrabství Dorset. Za bouře tam během spánku vzplanul tesař John Hitchen a jeho dítě; manželka byla pouze popálena, ale příhodu přežila.“

Další případy jsou popsány s různými okolnostmi, nicméně vykazují shodné znaky. Zatímco při běžném požáru lidské tělo odhořívá od končetin a je spalováno iniciátory hoření v jeho okolí, při spontánním shoření hoří tělo samotné, od svého středu. Evidentně existuje nějaký fyzikální mechanismus, který zapříčiní, že může hořet tělo samotné, přestože nejméně 70 procent lidského těla tvoří voda.

Nejprve se mělo za to, že hoří alkoholici. Ukazuje na to případ Grace Potteové z Iswiche z dubna 1774. Shořela šedesátiletá žena, když si v noci chtěla vykouřit dýmku. Byla nalezena ráno takřka totálně zpopelněna. Pozůstatky těla žhnuly. Vyšetřování skončilo stanovením příčiny, že za tím bylo velké množství zkonzumovaného alkoholu a alkoholiky začali strašit tím, že shoří.

Na jinou variantu ukazuje případ, který se jako jeden z mála odehrál pod širým nebem. V květnu 1989 zemřel muž, který vystoupil z auta a podle svědkyně se kolem něj objevila modrá auta a skácel se k zemi. Přivolaný lékař konstatoval smrt a spálení vnitřních orgánů.

Čtěte dále:  Deset největších omylů v seriálu Černobyl

Máme i český případ. Odehrál se 14. listopadu 2000. V malém domku na předměstí Tábora bydlí dvaaosmdesátiletá žena. Tak jako každý den ji odpoledne přichází navštívit dcera. Nikdo neotvírá, a tak se dcera dostává do domu násilím. Uvnitř nachází mrtvé tělo. Přivolaný hasič, se kterým jsem mluvil osobně, mi potvrdil, že kromě jedné části dolní končetiny a části horní končetiny bylo celé tělo shořelé. Známky ohne neslo jen tělo a podlaha pod ním.

Pokud pomineme shoření alkoholiků, protože obsah alkoholu je maximálně v promilích, zůstává hned několik variant. Jednou je působení kulového blesku, případně jiného elektrického impulsu. Jiní výzkumníci tvrdí, že v lidském těle vznikají v trávicím traktu hořlavé plyny, které mohou způsobit elektrolýzu vody a vznikající vodík a kyslík by mohl tělo spálit.

Dalšími možnostmi jsou poškozené buněčné mitochondrie, produkující vodík, studená jaderná fúze, kterou se ovšem nepodařilo prokázat ani jako jev samotný, natož uvnitř lidského těla, anebo teorie neznámé částice, dopadající na zemský povrch z vesmíru, která se někdy může „strefit“ do buněčného jádra a spustit řetězovou reakci.

Podle informací, které máme k dispozici o českém případu, se ale zdá jako nejpravděpodobnější takzvaná knotová teorie. Podle ní může lidské tělo hořet jako svíčka. Plameny na povrchu těla při knotovém hoření vytahují zevnitř těla lidský tuk. V roce 1989 to zkoušeli v dokumentu BBC na prasečím těle. Jenže si při zapálení pomohli benzínem.

V roce 2015 jsem mohl být u experimentu hasičů a Projektu záře. Fenomén SHC postihuje často starší lidi, kteří bývají obvykle důkladně oblečeni, nedbají tolik o hygienu a iniciátor hoření je evidentně mimo tělo. Při experimentu bylo proto prasečí tělo navlečeno do lidského oblečení a zapáleno bez pomoci hořlaviny. Experiment tehdy prokázal, že knotové hoření existuje. Prasečí tělo shořelo do hloubky čtyř centimetrů. Jenže potom oheň uhasl.

Čtěte dále:  Vyplavené poklady vypuštěné orlické přehrady

Zdá se, že nebyla splněna některá z podmínek nutných pro start podivného procesu. Za poslední roky ale výzkum opět pokročil a společně se Září připravujeme v následujících týdnech další pokus. Záhadu by se tak částečně mohlo podařit objasnit. Alespoň ty případy, kdy lidé nevzplanuli sami.

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.