Štěchovický poklad jsou ve skutečnosti tajné zbraně

Štěchovický archiv. Zdroj: ABS ČR.

Od konce 2. světové války se v okolí Štěchovic hledá cosi, co tu měli nacisté schovat. Na konci 60. let  přišel Helmut Gaensel s vyprávěním o stovkách beden se zlatem, které sem nacisté převezli na poslední chvíli z Berlína.

Celá legenda o zlatu je ale ve skutečnosti pouhou historkou z vězeňského kavalce. Těžko si myslet, že velitel ženijní školy SS Emil Klein, vězněný za neprozrazení úkrytů, svěří své největší tajemství spoluvězni. Zároveň se dochovaly dokonale zpracované plány odvozu všech důležitých zařízení do Rakouska. Zatřetí, po bombardování Drážďan by vlak z Berlína do Prahy ani neměl kudy projet.

Skutečný příběh Štěchovic je ale ještě tajemnější. Štěchovickou přehradu začalo stavět ještě Československo v roce 1938. Po příchodu Němců se stavba prakticky zastavila. Na začátku 40. let ale nacisté přidělili přehradě nejvyšší prioritu.

Stavba Štěchovické přehrady se stala prioritou v době, kdy to na první pohled nedávalo smysl. Třetí říši začal docházet dech. V Protektorátu a v Sudetech se v té době zastavila stavba jiných strategických staveb, například tří dálnic, potřebných mimo jiné k transportu nejen vojsk, ale i zásobování.

Ve stejnou dobu, kdy se začíná překotně stavět ve Štěchovicích, se spojeneckým jednotkám ve spolupráci s norským odbojem daří zlikvidovat továrnu na těžkou vodu Vemork. Těžká voda byl velmi jednoduchý způsob, jak z přírodního uranu vyrábět plutonium. Vyráběla se elektrolýzou za krátkodobého používání velkého přísunu energie. To je mimochodem hlavní výhoda přečerpávací elektrárny – vysoký výkon po omezenou dobu. Mohu jen dodat, že původní československý projekt s přečerpávací částí elektrárny nepočítal. Do plánů se dostal až v roce 1940.

Těžká voda z Vemorku. Zdroj: Wikipedia.org

Cesta, kterou si zvolili nacisté k výrobě atomové bomby, byla v několika důležitých bodech jednodušší než cesta amerických vědců. Namísto zdlouhavého a náročného obohacování uranu zvolili těžkou vodu. Pomocí těžké vody je možné rozběhnout štěpnou reakci na přírodním, neobohaceném uranu. Stejnou technologii použilo mimochodem později československo na své první atomové elektrárně. Po obsazení Norska přitom nacisté nařídili maximální zvýšení výroby těžké vody v továrně Vemork.

Čtěte dále:  Jak to bylo doopravdy s Habermannovým mlýnem

Továrna Vemork získávala energii pro výrobu těžké vody z přečerpávací elektrárny. Hypotéza, že Němci chtěli přestěhovat výrobu těžké vody z Vemorku do Štěchovic, ovšem není jen spekulace. Na pravém břehu Vltavy tou dobou vzniká uzavřený prostor, výcvikový prostor SS Benešov. Od generála SS Hanse Kammlera dostalo budování prostoru nejvyšší prioritu.

Generál Hans Kammler byl zodpovědný za vývoj tajných zbraní, mezi které atomová bomba patřila. Cvičení bojových jednotek SS mezi jeho úkoly nepatřilo. Přesto v létě roku 1943 nařizuje státnímu sekretáři protektorátu K.H. Frankovi, aby dal výcvikovému prostoru nejvyšší prioritu. V létě 1943 navíc do Štěchovic přijíždí tajná brigáda SS Stollenbau. Možná se měli něco naučit ve zdejší ženijní škole. Ale podle jiných dochovaných úkolů už vše co potřebovali uměli.

Rakouský dokumentarista Andreas Sulzer našel dokumenty o vývoji tajných zbraní na území Protektorátu Čechy a Morava a Sudet. Jedním ze šéfů vývoje tajných zbraní byl i Rolf Engel. Andreas Sulzer tvrdí, že Rlf Engel pracoval na vývoji rakety středního doletu, která měla nést Hitlerovu atomovou bombu.

Elektrárna s továrnou Vemork. Zdroj: Wikipedia.org

Rolf Engel ve Štěchovicích na samém sklonku války byl. Potvrzuje to svědectví Jana Maiera, který pracoval pro nacistické zbrojení v Příbrami. V roce 1946, po vyzvednutí Frankova archivu a odvezení Američany, Jan Maier vypověděl, že se měl s Engelem setkat v dubnu 1945 ve Štěchovicích, a měl odevzdat dokumentaci ke své práci.

Svou výpověď Jan Maier učinil když chtěl upozornit na to, že Američané po necelém měsíci nevrátili to, co odvezli. Sehráli Američané s Československem zpravodajskou hru, při které se zmocnili informací o tom, co důležitého se skrývá ve Štěchovicích? Potvrzuje to nejen vzpomínka pamětníka, že navracené bedny byly podle způsobu manipulace očividně lehčí než když byly vytahovány ze štoly. Druhým potvrzením je nedávno odtajněný seznam cílů atomového bombardování amerického letectva z 50. let. Štěchovice jsou v něm hned dvakrát.

Čtěte dále:  Štěchovická záhada objasněna: Místo pokladu elektřina pro tajný zbrojní závod

Proč chtěli Američané svrhnout atomovou bombu kromě přehrady ještě někam do lesů? Stopy Hitlerova atomového programu se z archivů odtajňují až v poslední době.

Autor: Jaroslav Mareš

Příště: Podrobnosti o tajných zbrojních programech na území Protektorátu.

Minulý díl: Proč nemůže být legenda o zlatě pravda.


Comments are closed.