Stopy záhadné civilizace: Černé Voděrady

Možná, že to bylo nejdůležitější místo dávné historie. Možná, že skrývá důkazy o tajemné civilizaci, jejíž vyspělost si dnes nedokážeme ani představit.

Dnes je to zapomenuté místo jihovýchodně od Prahy. Údolí potoka s podivně opracovanými kameny. Žulové bloky u Černých Voděrad jsou beze vší pochybnosti uměle opracovány. Bloky tvrdé žuly mají v průměru takřka přesně 120 centimetrů.

Podle jednoduchých vysvětlení to měly být mlýnské kameny, těžené nad údolím Zvánovického potoka, a později svalené z kopce dolů. Jenže žula se kvůli své struktuře k použití jako mlýnské kámen vůbec nehodí. Nic by nenamlela. Stejně tak uprostřed kamenů není ani náznak středového otvoru, který by mlýnský kámen roztáčel. Navíc, tak obrovské a těžké mlýnské kameny by běžný mlýn ani neroztočil.

Opracované kameny jsou svalené ve dvou údolích, obepínajících vrchol, na jehož nejvyšším bodě je Čertova hlava. Podivný žulový útvar, který hlavu může skutečně připomínat. Badatel Jan A. Novák vyslovil hypotézu, že toto místo bylo pro naše předky posvátné a že mohlo jít o jakési obětiště.

Opracované kameny mohly při troše fantazie sloužit jako stavební části sloupů chrámu, podobných chrámům antickým. Pokud to skutečně jakási předkřesťanská svatyně byla, někdo ji zničil a stavební kameny svalil ze srázu dolů. Zajímavou shodou okolností v nedaleké Sázavě působil svatý Prokop, známý ničitel temných sil, pohanských poutních míst a zlých duchů.

Záhadnosti místa ještě přidává sousední vrchol. Na jeho úbočí jsou dodnes patrné stopy dávné lomařské činnosti. Na jeho vrcholu se v tvrdých žulových kamenech nacházejí takzvané kamenné mísy. V jednom ze zdejších kamenů je takřka dokonale přesně vytvarovaná prohlubeň, dokonalý kruh, ve kterém se trvale drží voda.

Podle jedné z hypotéz zde bylo obětiště, na kterém dávní kněží usmiřovali bohy. Krev z obětí stékala po kamenných mísách a ti nejpovolanější zde věštili. Hladina v umělé prohlubni mohla sloužit jako umělý horizont, například pro měření výšky slunce. Název nedaleké obce Černé Voděrady rovněž pravděpodobně odkazuje k zaujetí černou vodou.

Čtěte dále:  Hitler není gentleman, napsal. Nikdo mu v roce 1928 nevěřil

Nezbývá než se dohadovat, kdo, kdy a proč si dal tak obrovskou práci, opracovat tak tvrdý kámen tak dokonale. Byli to pohané, anebo nějaká dávná, dosud neznámá civilizace, o jejíchž schopnostech dosud netušíme? Pakliže existoval v české kotlině žulový chrám, znamenalo by to obrovský převrat ve vnímání naší dávné historie. Pravda se skrývá v lesích jihovýchodně od Prahy. Bohužel, dosud se ji nikdo nepokusil úplně odhalit. Podívejte se na reportáž z pořadu TaJeMno.

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.