Tajemství spiritismu – Posel záhrobní z říše duchovní

Na počátku 20. století se v českých zemích rozmohlo spiritistické hnutí. Spiritisté navazovali kontakty se světem zemřelých. Za své hlavní sídlo si vybrali Novopacko. Jaké tajemství se jim podařilo odhalit?

Novopacko bylo vždy krajinou rebelů. Krajina Novopacka se stala už dříve krajinou blouznivců našich hor. Do podhůří Krkonoš prchali už o dvě staletí dříve protestanti před rekatolizací. První pomník mistra Jana Husa u nás vyrostl v roce 1872 v nedalekém Jičíně. Symbolem neoblíbeného Rakousko – Uherska tu byla mimo jiné katolická církev. S o to lepším přijetím se tu setkal otec českých spiritistů, Karel Sezemský.

Podle spiritistů panuje světu absolutní božská spravedlivost. Na každou lidskou duši se uplatňuje zákon karmy a zákon znovuzrození. Lidský duch podle spiritistů prochází řetězem mnoha životů, ve kterých se snaží dosáhnout naprosté dokonalosti. Rozmach novodobého spiritismu přichází v 19. století.

Odkud se ale spiritismus vzal: Na počátku bylo dílo švédského vědce a filozofa Emanuela Swedenborga  (1688-1772) – líbezné je, že sami spiritisté uvádějí pouze datum narození – který jako první přišel s popisem posmrtného života lidského ducha a tvrdil, že dokázal vést  rozhovory se zemřelými. Tvrdil totiž, že mezi oběma světy je možné komunikovat.

V roce 1848 začala dvě děvčata z farmy v Hydesvillu ve státu New York tvrdit, že se spojily se záhrobní říší. Ozval se jim prý duch zavražděného podomního obchodníka a označil místo, kde vrah zakopal mrtvolu. Na místě byla později skutečně objevena zakopaná kostra. Do konce 19. století bylo ve Spojených státech už tři miliony spiritistů.

Do Evropy přinesl novodobý spiritismus Francouzský publicista Allan Kardek. V Čechách se centrem spiritistů kvůli specifickému krajinnému rázu stala Nová Paka. Na počátku stál Ignác Etrich, který jako syn podnikatele z Trutnovska studoval v Anglii u firem, zabývajících se strojním předením lnu. Dnes bychom řekl, že jel na praxi.

Ignác Etrich se se spiritismem setkal právě v Anglii a po svém návratu v roce 1880 začal seance praktikovat i u nás. Svůj časopis začali spiritisté vydávat v roce 1894, o rok později zorganizovali i svůj první sjezd. V roce 1910 vznikla „Bratrská jednota českoslovanských spiritistů.“ Zajímavé je, že jejími členy byly i sudetoněmecké spolky.

Největší rozmach spiritismu u nás odstartovala 1. světová válka. V každé rodině byl někdo, kdo musel narukovat na frontu. Zjistit, zda je blízký ještě naživu, nebylo jak. Spiritistické hnutí vzkvétalo i za 1. republiky. Tak jako se jinde chodilo v neděli do kostela, zdejší spiritisté chodili na seance. Spiritismus se tu stal v jistém smyslu i návodem k životu.

Přestože spiritisté nikdy o velkou pozornost neusilovali, čas od času pronikli na stránky tisku pronikli. Nejviditelnější byl incident z roku 1929, kdy na pražských Vinohradech při seanci vyvolávali faraona Tutanchamona. Médium najednou začalo křičet záhadná slova a jakási podivná síla zničila část soch v ateliéru, ve kterém se schůzka konala a také rozbila okno. Akce skončila hromadným útěkem jejích účastníkům.

Tak jako byla první světová válka počátkem rozmachu českého spiritismu, ta druhá stála za ústupem hnutí. Komunistický režim potom dostal spiritisty v podstatě do ilegality. Nikdy je ale nedokázal úplně zničit. A tak se dodnes kdesi v divoké krajině Novopacka pravidelně scházejí skupinky lidí, kteří o sobě veřejně nedávají vědět a dodnes se snaží poodhalit největší tajemství lidského života, jeho konečnost.

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.