Tajné dějiny českého spiritismu

České země byly svého času Mekkou spiritistického hnutí. Duchařským seancím se spiritisté oddávali především v okolí Nové Paky.

Polorozpadlá samota nedaleko Nové Paky je dávným centrem hnutí, které uchvátilo tisíce lidí. Novodobí čeští spiritisté chodili namísto do kostela na seance a pokoušeli se komunikovat s dušemi zemřelých.

Duchovním vůdcem českého spiritismu byl Karel Sezemský a jeho hlavním působištěm byla samota, které se dodnes říká „Na duchamorně.“ Čeští spiritisté navázali na tradice takzvaných  blouzniveckých rodů, které se na Novopacku od konce 17. století a na počátku 18,. století skrývaly před rekatolizací.

Na počátku 20. století přichází do kraje Karel Sezemský. Začíná vydávat časopis Posel záhrobní a další publikace. Nachází tu pro spiritismus stovky příznivců. Spiritistické seance měly více podob. V muzeu spiritismu v Nové Pace nacházíme medijní kresby. Citlivější lidé, kteří nikdy neuměli malovat, v transu při seanci vytvořili pozoruhodná díla.

S duchem zemřelého prý šlo hovořit prostřednictvím media. A za první světové války měly seance i praktické využití – nahrazovaly nespolehlivou poštu. Rodiny vojáků se prostřednictvím medií snažili zjistit, zda je jejich blízký ještě naživu.

Několikrát se ale prý spiritistům seance vymkla z rukou. Na stránky dobového tisku pronikla příhoda z ateliéru sochaře Foita v Praze na Vinohradech. V březnu 1929 tam vyvolávali  ducha faraona Tutanchamona, když „dosud klidné medium se začalo třást a řvát neznámá slova, z nichž přítomní rozeznali pouze slovo ko-ma-ho. Tu-tan-kha-mo. Neznámá síla poté v atelieru zničila i několik soch.“

Událost skončila prý velkým zmatkem a úprkem některých účastníků.

Český spiritismus měl i mnoho odpůrců. Pozoruhodná příhoda se měla odehrát v Liberci v roce 1925. Místní deník německých komunistů „Vorwärts“ označil spiritismus za blbost. V kanceláři továrny, kde několik redaktorů pracovalo, se prý začaly pohybovat předměty, na okno začal padat písek a kamení a „druhého dne se ozývaly výstřely ze sklepa, které slyšeli všichni dělníci a někteří spatřili i kouř a plameny. Ve sklepě však nebylo nic nalezeno.“

Čtěte dále:  Hitlerova atomová bomba: Co obsahují sovětské dokumenty o nacistické tajné zbrani

Soumrak českého spiritismu přišel s druhou světovou válkou. Další pronásledování přinesla poválečná éra. Přesto spiritistické seance úplně nevymizely. Podle etnologů spiritistické hnutí existuje dodnes, byť jde o malé izolované skupinky. Je jich ale prý dokonce několik desítek.

Jeden z dodnes „praktikujících“ spiritistů se vyjádřil jednomu a autorů spiritistické expozice s muzeu v Nové Pace, že prý se v záhrobí spojil s Karlem Sezemským. Tvrdil prý, že se v pravý čas vrátí a nebude to prý trvat dlouho. Tak uvidíme. Možná, že po soumraku českého spiritismu přijde i jeho nový úsvit.

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.