Podzemí: Zakázané štoly vodovodu Pražského hradu

Štola Světluška. Foto: autor.

Podzemní lomy, z jejichž materiálu vznikla nejstarší část kamenné Prahy, tajemná štola pod Královskou oborou a hradní vodovod, který nikdy nevedl na Hrad. Povrchových i podzemních lomů tu byly minimálně desítky, možná dokonce stovky.

V jihozápadní části obory Hvězda je několik pozůstatků podzemních i nadzemních lomů, které několik staletí před založením obory sloužily jako zdroj stavebního materiálu pro výstavbu Starého města. Stalo se tak v raném středověku, když začali obyvatelé města nahrazovat dřevěné domy kamennými.

Těžila se tu opuka a pískovec. Drtivá většina jich zmizela při terénních úpravách v 16. století, když vzniknul letohrádek a přilehlá obora.

Podzemní důl. Foto: autor.

Ze studničního domku uprostřed obory měla vést podle legend tajná chodba do letohrádku Hvězda. Podzemí obory Hvězda je ostatně opředeno mnoha pověstmi. Pokud by ovšem ze studny nedaleko libocké brány měla vést tajná chodba do letohrádku, musela by měřit víc než půl kilometru. Existence této chodby se ovšem nepotvrdila.

Pověst vznikla kvůli tomu, že se po určitou dobu nevědělo, že letohrádek Hvězda měl svou studnu. Jedna „tajná chodba“ ovšem dodnes vede od hájenky nedaleko letohrádku a vyúsťuje ve svahu. Vzhledem k tomu, že její horní konec je v bývalé císařské kuchyni, zcela zjevně je to chodba odpadní. K pověstem o této chodbě přispělo mimo jiné i to, že určitý čas sloužila hájenka jako skladiště střelného prachu. Ostatně, změn jeho využití bylo hned několik. Nyní slouží jako studovna památníku národního písemnictví.

Nejzajímavější objekt pod oborou Hvězda je ovšem štola Světluška, součást historického hradního vodovodu. Vstup do štoly je cihlovou věží z roku 1930, která se připisuje architektu Plečnikovi.

Štola Světluška. Foto: autor.

Na místě, kde je dnes věžička s točitým schodištěm do štoly, bývala dřív podle všeho studna s vyhlášenou vodou. Sám císař Rudolf si prý každý den odtud nechával donášet čistou pitnou vodu až na Pražský hrad, přestože hrad měl tou dobou královský vodovod odjinud.

Čtěte dále:  Zmizelý vchod E do podzemního komplexu Richard: Záhada vyřešena

Pověst o kvalitní vodě přetrvala z dob Rudolfa II. až do časů 1. republiky. Ve 20. letech 20. století byla při ministerstvu veřejných prací kancelář pro hradní vodovod Pražský a studnu nahradila stovky metrů dlouhá sběrná štola.

Jenže než byla štola dokončena, padlo rozhodnutí napojit Pražský hrad na městský vodovod, což se záhy stalo, a štola jako vodní zdroj ztratila svůj smysl. Až do 50. let z ní voda vytékala volně ven.

Štola Světluška. Foto: autor.

V roce 1950 bylo rozhodnuto, že štola bude sloužit jako hlavní zdroj vody pro obec Ruzyně. Nedaleko byla postavena vodárna a až do roku 1974 odsud brala Ruzyně pitnou vodu. Potom i Ruzyně byla připojena na pražský vodovod. Od roku 1947 opět voda volně vytéká ven ze štoly.

Do štoly se čas od času pokoušejí dostat amatérští hledači záhad. V mylném domnění, že štola hradního vodovodu musí být napojena tajnou podzemní chodbou na Pražský hrad, se snaží prokopávat zdi štoly. Marně.

Autor: Jaroslav Mareš

Podzemí obory Hvězda jsme se s Ladislavem Lahodou věnovali v reportáži pořadu TaJeMné podzemí na Stream.cz


Comments are closed.