ZJK: Největší skandál císařské rodiny

Měl se stát králem Velké Británie. Namísto toho se stal aktérem skandálu, který se přehnal přes hroby jeho dětí.

V roce 1521 se Ferdinand Habsburský žení s Annou Jagellonskou. Tou dobou u nás ještě vládnou Jagellonci, nicméně je to právě tento sňatek, který po bitvě u Moháče spolurozhodne o tom, že po vládě Jagellonců nastoupí na český trůn rod Habsburků. Z manželství vzešlo neuvěřitelných patnáct potomků. Prvorozeného syna pochopitelně čeká nástupnictví na trůnu. Cena toho druhorozeného závisí na tom, jak dobře se ho podaří oženit.

Jeden čas se s arcivévodou Ferdinandem počítá jako s ženichem Alžběty I. anglické. Z nástupu Habsburků na britský trůn ale sejde a s Ferdinandem se začíná počítat na trůn polský. Jenže Ferdinand se zamiluje do neteře Kateřiny z Lokšan, majitelky březnického panství. Filipina Welserová pochází z rodiny bankéřů a obchodníků z Augsburku.

V lednu 1557 se v kapli na zámku v Březnici koná přísně tajná svatba. Přísně tajnou svatbu následuje přísně tajné manželství. Je ale jen otázkou času, kdy to „praskne.“ Nejpozději ve chvíli, kdy se císař rozhodne oženit svého syna znovu.

Filipině Welserové hrozí sňatkem smrtelné nebezpečí. V raném novověku totiž ještě nejsou rozvody. Když se o pár desítek let dříve zamiloval vévoda bavorský do neurozené ženy a oženil se s ní, rozlícený otec ji nechal utopit v Dunaji jako čarodějnici, protože prý jedině čarodějnice mohla obloudit jeho syna.

Na vraždu v případě arcivévody nedošlo. Rodina Welserových je jednou z nejbohatších v Evropě a císařský dvůr štědře sponzoruje. Když v rodině Welserových dojde k neštěstí a krátce po porodu zemřou dvojčata Filip a Marie.

Dvojčata jsou pohřbena v kapli na hradě Křivoklátě, kam rodinu císař vykázal. Jenže krátce po smrti obou dvojčat vtrhnou do hradu císařští vojáci a obě rakve ukradnou. Později se ukáže, že hrad nechal přepadnout samotný císař a ostatky přikázal převézt do katedrály svatého Víta v Praze.

Čtěte dále:  Záhada Měsíční jeskyně: Cestovní deník expedice

Údajně měly být pohřbeny u své babičky Anny Jagellonské. Jenže v průběhu let se ostatky ztratily. Publicista Tomáš Bednařík je přesvědčen, že našel stopu po ostatcích.

Při poslední rekonstrukci oltáře totiž zaznamenává stavební deník nález jakýchsi ostatků svatých, které byly po dokončení opravy údajně uloženy zpět pod oltář. Jenže podle historických pramenů na Křivoklátě nikdy žádné ostatky svatých nebyly.

Vyrazil jsem proto na hrad Křivoklát s měřícím zařízením a tajuplnou legendu se rozhodl ověřit.

Úryvek z připravované knihy Přísně tajné skandály.

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.