Archeologický „zaprděnec“ přispěl k záchraně nejvážněji zraněných pacientů

Případ obličejové protézy. Se souhlasem Jiřího Šindeláře.

Když česko-brazilský tým zrekonstruoval podobu několika našich světců, vydal nejmenovaný archeolog v neodborném časopise odmítavou reakci. Badatelé poté metodu zlepšili a pomáhají vážně zraněným.

Na počátku byla rekonstrukce podoby české světice Zdislavy z Lemberka. Badatelé analyzovali dochované části lebky Zdislavy a pomocí nejmodernějších metod jako fotogrammetrie, videogrammetrie a forenzních věd zrekonstruovaly podobu obličeje známé světice. U svaté Zdislavy z Lemberka v roce 2018 práce ale neskončila.

Svatá Ludmila zachraňuje i dnes

Stejný tým se v roce 2021 rozhodl zrekonstruovat pravděpodobnou podobu svaté Ludmily, první české světice, první historicky doložené české kněžny a babičky svatého Václava. Stalo se tak v ráří 2021 při příležitosti oslav 1100 let od její mučednické smrti rukou najatých vrahů.

O několik týdnů vydal nejmenovaný český archeolog odmítavou reakci „Falešná tvář světice“ v nerecenzovaném českém časopise. Přestože si byli badatelé z mezinárodní skupiny použitím již známých a osvědčených metod jistí, využili neoprávněnou kritiku jako podnět ke zdokonalení metody takzvané aproximace obličeje podle tvaru lebky.

Případ publikovaný v časopisu Aesthetic Surgery Journal. Se souhlasem Jiřího Šindeláře.

Od archeologie k akutní i plastické chirurgii

Výsledkem práce týmu odborníků z několika oborů je bezplatně použitelný software OrthogOnBlender. Tento program slouží jako součást modelovacího programu Blender 3D, používaného plastickými chirurgy dnes už ve více než dvacítce zemí celého světa při záchraně obličejů pacientů, vážně zraněných především při dopravních nehodách.

Novou metodu, pomáhající plastickým chirurgům po celém světě, přijede zanedlouho představit jeden ze členů badatelské skupiny Cicero André da Costa Moraes z Brazílie. Následně bude metoda, kladně hodnocená například v odborném časopisu  v časopisu  Aesthetic Surgery Journal, zavedna i v České republice.

Jiří Šindelář okomentoval za českou část badatelského týmu novou metodu historickým příměrem: „V minulých staletích se lidé k ostatkům světic modlili a prosili o uzdravení. A děly se zázraky. Údajně docházelo k zázračným uzdravením. Dnes pomáhají ostatky svatých uzdravovat také.“

Čtěte dále:  Expedice Černobyl: Jedeme do zakázané zóny

autor: Jaroslav Mareš

zdroje: Cicero Moraes, Jiří Šindelář


Comments are closed.