Do novinářů se ve Vonoklasech kope snadno

Představte si, že stavíte dům. Na úřadech vám stanoví podmínku, že dům musí být minimálně šest metrů vysoký. V souladu s podmínkami ho postavíte. Dva roky po vybudování schválí obec územní plán, podle kterého mohou být domy vysoké maximálně pět metrů a každý rok je povinné je v rámci pozemku dům přestěhovat. Po dalších deseti letech vás obec nahlásí stavebnímu úřadu. Ten je územním plánem vázán a vyzve vás, abyste svůj dům upravili v souladu s územním plánem.

Tento absurdní příběh se odehrává ve Vonoklasech u Prahy. Nejde o rodinný dům, ale o ohradníky u pastvin. Je to tím bizarnější, protože tyto ohradníky nejsou dle rozhodnutí středočeského kraje oplocením, a tedy ani stavbou. Přesto jejich odstranění nařídil stavební úřad.

Natočil jsem o případu reportáž. Starosta Vonoklas nejprve přivítal možnost se vyjádřit, aby ji poněkud podcenil, když na konkrétní dotazy nebyl schopen konkrétně odpovědět. Po odvysílání reportáže se mu reportáž nelíbila. Namísto věcné polemiky a připomínek se rozhodl veřejně vylít kýbl špíny na naši redakci ve formě obvinění ze záměrné manipulace, překrucování a dalších jedovatých uplivnutí.

Na ječení potrefených hus jsem zvyklý. V tomto případě byla ovšem překročena elementární míra lidské slušnosti, a tak jsem se rozhodl ke zveřejněnému plivanci přidat nejen věcnou reakci, ale i přesný přepis rozhovoru se starostou, abyste si sami mohli udělat představu, v jakém duchu probíhal a jak se starosta s jasnými dotazy vyrovnal.

Článek s reportáží najdete zde.

Starostova „otevřená reakce“ je zde.

K „otevřené reakci“ několik poznámek na vysvětlenou:

1) Připomínky k reportáži jsou nekonkrétní, nepodložené, jde spíše o osočování. Příklady:

„Byla později zveřejněna zcela jednostranně zavádějící reportáž na TV Seznam a doprovodný článek pana Mareše na internetových stránkách Seznamzprávy.cz, který překroucením faktů uvedl celou věck manipulativní „dokonalosti““

– Jaká fakta byla překroucena? V čem spočívá manipulace? Nic z toho není uvedeno.

„Celá reportáž je tak jen jakousi informační mlhou, ze které „vyčnívají“ zavádějící a nedůležité informace o výškách ohrad, ironické poznámky o 10 cm, které o něčem rozhodují a celkové konstatování, že vše je jen nesmyslné bazírování úřadů na detailech a „chudák“ zemědělec, kvůli této nesmyslnosti musí rušit chov.“

– Jaké informace obsažené v reportáži jsou zavádějící a nedůležité? Zásadní problém spočívá v tom, že zemědělec vybudoval ohradníky v roce 2009 podle tehdy státními úřady stanovených podmínek – Výška minimálně 141 cm. Pozdější územní plán mu nyní nařizuje využívat jen určitou část pozemků a porušovat původní podmínky, se kterými je v přímém rozporu.

„Skutečné důvody a fakta jsou potlačovány a v komentářích autorů jsou do popředí uváděny zdánlivě „důležité“ banality jako je např. výška ohrad, které stavěny do kontrastu s emotivním rušením chovu jistě sympatických zvířat spolehlivě navádějí diváka nebo čtenáře co si má o celé kauze myslet.“

– Jaké důvody a fakta byly potlačovány? Naopak starosta při rozhovoru na konkrétní dotazy nebyl schopen odpovědět. Možno doložit přepisem rozhovoru i nahrávkou.

– Na základě „banality“ jako je výška ohrad nařídil stavební úřad ohrazení odstranit a přinutil zemědělce k likvidaci chovů.

2) Starosta záměrně zamlčuje zásadní fakta v případu. Příklad:

„spol. Kukburg při svém soukromém podnikání již 10 let porušuje zákonná pravidla území Vonoklas, které spadá do chráněné I. a II. zóny rezervace CHKO (chráněná krajinná oblast) Český Kras“

– je zde uplatňován retroaktivní přístup: územní plán byl schválen až po vybudování ohrad. S trochou fantazie je to jako kdyby například na Karlštejně před deseti lety v územním plánu určili místo s vystavěným hradem jako smíšenou zeleň a nyní stavební úřad nařídil NPÚ zboření hradu, protože z územního plánu nelze udělit výjimky a starosta Karlštejna volal že obci „konečně došla trpělivost s nepřizpůsobivým majitelem hradu.“

– je sporné, zda je stavební úřad oprávněn ve věci rozhodovat, pokud sám potvrzuje, že mobilní zemědělské ohrazení není plotem, tedy stavbou

– je zde otázka míry ochrany soukromého vlastnictví, starosta potvrzuje, že podněty začal podávat poté, co se místní po pozemcích ve vlastnictví či pronájmu Sittlerových nemohli procházet

3) Starosta se sám dopouští manipulace, když prezentuje své domněnky a dojmy jako objektivní fakta. Příklad:

„Možná by stálo za to zmínit také fakt, že spol. Kukburg vždy považovala obec za obtěžující organizaci, která jí stojí v cestě a proto s ní vedla bezvýsledně nesmyslné dlouholeté soudní i jiné spory, ať už byl v jejím čele kdokoliv.“

– pokud se jedná o „fakt“, lze ho doložit. Vyzval jsem proto starostu prostřednictvím datové schránky k doložení údajného „faktu“. Zprávu převzal, dosud neodpověděl. Update pondělí 11:20: Starosta odpověď poslal, deklarovaný fakt ovšem nedoložil. Zde najdete starostovu odpověď, zde mou reakci.

Tolik ke zveřejněnému hanopisu. Abyste si mohli udělat představu, jakým způsobem byl rozhovor veden a jakým způsobem starosta reagoval, vytvořil jsem kompletní přepis rozhovoru včetně formulovaných otázek. Přepis rozhovoru najdete zde. Jako novinář mám svědomí naprosto čisté a chtěl bych tu veřejně slíbit, že případ budu sledovat dál. Do Vonoklas se tak s kamerou vrátím skoro jistě.


Comments are closed.