Alkazar – první úložiště jaderného odpadu u nás

Když se řekne podzemí u Berouna, jako první se obvykle vybaví Ameriky. Jen o kus vedle je pozoruhodný lom s uloženým radioaktivním odpadem.

Lom Alkazar začal vznikat na břehu Berounky v roce 1908. Až do příchodu nacistů to byl obyčejný vápencový lom pražsko-železářské společnosti. Za druhé světové války tu měly vzniknout postupně dvě nacistické podzemní továrny.

Z Berouna sem byla postavena úzkorozchodná vlečka z Berouna-Závodí až do u lomu Alkazar. Trať měla být později upravena na běžný rozchod. Jako první chtěla v lomu Alkazar vybudovat podzemní továrnu firma Škoda werke z Plzně. Vyprojektovala tu podzemní továrnu Sigma III. na výrobu tankových kanonů ráže 75 mm.

Ještě před začátkem prací z projektu sešlo, nicméně jen o měsíc později lokalitu převzala firma Avia. Nakonec zde byla zahájena ražba podzemních sálů pro výrobu leteckých motorů pod krycím názvem Kainit. Továrna ale nebyla dokončena.

Jediné využití, které zdejší podzemí nalezlo, bylo v případě dvou štol, které byly po válce  proměněny v nejstarší úložiště radioaktivního odpadu u nás. Radioaktivní odpady se ve štolách ukládaly od roku 1958 až do roku 1964.

Do tajného neoznačeného úložiště se v 70. a 80. letech prokopávali dobrodruzi a výzkumníci. V devadesátých letech bylo proto celé zalito betonem.

Celkem zde bylo umístěno 4 100 sudů s radioaktivním odpadem. Šlo o nízkoaktivní odpad, především ze zdravotnických zařízení.

Je to právě lom Alkazar, do kterého nacisté plánovali vykopat štolu z mnohem známějšího podzemního komplexu Mořina. „Bájná chodba“ ale nikdy nevznikla. Nacisté ji nestihli vybudovat.

Autor: Jaroslav Mareš

Čtěte dále:  Tajná elektrárna Bohunice: Úmyslné vypouštění radiace a němý hygienik

Comments are closed.