Ztracené nacistické podzemí u Broumova – StB na stopě české pobočky Sovích hor

Jedna z podezřelých jam. Foto: ABS ČR

Na hranicích Československa a Polska se v 80. letech hledalo a málem našlo nacistické podzemí. Nedaleko Šolcovy hory, v bezprostřední blízkosti státní hranice, se podařilo najít několik podezřelých míst. O oblast se také zajímalo několik cizinců.

Pokusy o nalezení vstupu do podzemí probíhaly už od konce války. V roce 1965 na místě nazvaném Kamenná paseka vyšetřovatelé zjistili, že místo terén není v přírodním stavu. Záznam StB končí konstatováním, že pamětníci již nežijí a že téhož roku byla na polské straně asi 8 kilometrů od hranice nalezena podzemní továrna. V tomto případě šlo evidentně o jednu z dosud nalezených částí nacistického komplexu Riese.

Hlavní akce v terénu začala v březnu 1984. Vyšetřovatelům se podařilo shromáždit svědectví o jakémsi vojenském transportu, který se oblastí ke konci války pohyboval a místní obyvatelé měli v té době přísný zákaz vycházení Kapitán Řehořek tehdy z průzkumu vyhotovil záznam. Ocitujme si z obou.

Záznam o obhlídce lokality Šonov:

Dne 2. března 1984 byla provedena obhlídka místa předpokládaného zemního úkrytu nad obcí Šonov, okres Náchod. Tento úkryt by se měl nacházet asi 30 m od státní hranice s PLR u hraničního mezníku – V 200 – pomocný mezník 17. V lesním masivu ze strany PLR je na starších břízách provedeno úmyslné označení, směřující do ČSSR. Ve vytyčeném směru na našem území se nachází prostor asi 25 krát 30 m, který je oproti ostatnímu terénu zhruba o 50 cm snížen. Tato proláklina je ohraničená hromadami zeminy, které mimo jiné obsahují i zbytky cihel. V této proláklině je minimální vzrůst vegetace, přestože zde byla několikrát provedena lesní výsadba. Výše uvedený prostor se nalézá na vrcholu jednoho z kopců nad obcí Šonov. Přístupová cesta k lokalitě je jak ze Šonova (jedná se však o polní cestu), tak i ze strany Rožmitálu. Přestože jsou v tomto vytyčeném prostoru patrné zbytky cihel, nikdy v minulosti zde nebyla postavena jakákoliv budova.

Čtěte dále:  Nacistický poklad v Nizozemsku: Zloděj pocházel z Čech, svou identitu skrýval

K

Plánek podezřelé lokality v blízkosti hranic. Foto: ABS ČR

apitán Řehořek z krajské správy StB tedy pokračuje v pátrání a dozvídá se, že v 70. letech probíhal v oblasti geologický průzkum, o který se začali zajímat lidé, které obvykle geologický průzkum moc nezajímá.

Záznam o zájmu:

V průběhu šetření k lokalitě Šonov, okres Náchod bylo zjištěno, že v roce 1977 zde byl prováděn uranovým průzkumem Liberec, závod Nové město na Moravě geologický průzkum v příhraničním prostoru obcí Šonov a Rožmitál. Po dobu těchto geologických prací byla věnována zvýšená zpravodajská pozornost uvedenému prostoru ze strany OSH (akce Průzkum). Touto součástí byl zjištěn zájem VC o tento prostor. V srpnu 1974 zde bylo zachyceno vozidlo SPZ WOB–SL– 53 (D) jehož majitelem byl Herbert Meissner. Byl zde společně s manželkou Waltraud. Oba manželé žijí v NSR na adrese Wolfsburg, Schulnbrungaller 96. V prosinci téhož roku, zde bylo zachyceno vozidlo SPZ ROL–P– 877 (D), jehož osádku tvořili dva neustanovení muži.

Zájem o podivné místo na hranicích byl ale větší, než to na první pohled mohlo vypadat. Teprve později vyšetřovatelé zjistili, že 10. června 1984 byli v podezřelé lokalitě spatřeni dva muži s minohledačkou. Řehořkovy záznamy ještě uzavírá konstatování, že o oblast se zajímají občané NSR dlouhodobě a že si některá místa fotografují.

V lese se nejvíce vyznají lesáci, a tak agenti vyslýchají i místního správce. Ten jim upřesňuje, že podezřelá místa jsou v lese celkem tři. Ve dvou případech jde o částečně zasypané jámy a ve třetím o čtverec v lese o straně přibližně osm metrů, ve kterém se nedaří výsadbě.

Pátrání po možné nacistické úložce se ovšem neomezuje na československou stranu hranic. O pár kilometrů dál, na polské straně se nachází několik nacistických podzemních továren Riese. Dotaz na polskou stranu, vznesený při původním pátrání Ostrahou státních hranic, přináší jeden pozoruhodný detail. V zápisu z koordinace s polskými pohraničníky se totiž objevuje známé jméno.

Čtěte dále:  Jediný nález nacistického pokladu u nás: StB navedla šílená jeptiška

Záznam z koordinace s polskými pohraničníky:

Při těchto koordinacích bylo dále zjištěno, jak od velitele Strážnice WOP Radkow tak i Lomnica, že v roce 1977 v létě byl v okolí Radkowa a v Lomnici přítomen VC z NSR Gerhard Meissner a že o jeho činnosti byly podávány poznatky vyšším zpravodajským orgánům PLR. Pro potřebu a ověřování zda jde o totožnou osobu, která byla v ČSR v roce 1974 byl dán popis a data se žádostí o porovnání zda se jedná o stejnou osobu.

Záznamy obsahují i jednu nejasnost. Podle informací, které československé straně předal velitel strážnice Lomnica, byl polskou stranou v těsné blízkosti obce Lomnica objevena několikapatrová podzemní továrna a zbytky koncentračního tábora pro 20 tisíc vězňů. Riese, řeklo by se. Jenže ani jedna ze šesti známých podzemních továren komplexu Riese neleží v těsné blízkosti obce Lomnica. Buď tedy velitel udělal chybu, či zapisovatel špatně rozuměl, anebo se jednalo o dnes neznámou část podzemí Sovích hor. Zajímavé je, že obec Lomnica se nachází v bezprostřední blízkosti našich hranic.

Podivné místo, na kterém usychají stromy. Foto: ABS ČR

Co hledali cizinci v 70. letech u Šonova? Mohl to být vstup do dosud neobjevené části podzemního komplexu Riese. Druhou možností je, že si tu na konci války někdo něco skryl. Lesní dělníci totiž v roce 1977 našli v podezřelé oblasti prázdnou bednu německé provenience. Odpovídá to době, kdy byl v oblasti zachycen Gerhard Meissner. Další informace mohou přinést polské či německé archivy.

Převzato a zkráceno z připravované publikace Nacistické poklady a StB, která vyjde letos na podzim.

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.