Badatelé objevili v Horšovském Týně hrob nejvyššího purkrabího císaře Ferdinanda I.

Pohled kamerou do hrobky. Foto: Jaroslav Mareš

V kostele svatého Petra a Pavla v Horšovském Týne probíhá průzkum hrobky, do které nahlédli lidé naposledy v roce 1911 při opravě podlahy.

Rozsáhlý podzemní prostor na rozhraní hlavní lodě a presbytáře ukrývá několik rakví, mezi nimi cínový sarkofág Jana IV. Popele z Lobkovic, jednoto z nejvýznamnějších představitelů českého království na počátku vlády dynastie Habsburků v českém království.

Badatelé spustili do krypty sondu vrtem v podlaze. Foto: Jaroslav Mareš

Jan IV. Popel z Lobkovic žil mezi lety 1510 a 1570 a mezi roky 1544 a 1555 byl hejtmanem německých lén. Pro naši historii je důležité, že roku 1549 se stal prezidentem české komory a v letech 1549 až 1554 vykonával funkci nejvyššího komorníka. Do nejvyšší funkce svého života, nejvyššího purkrabí nastoupil roku 1554 a vykonával ji do své smrti.

Průzkum podzemního prostoru má jednak potvrdit informaci, že v sarkofágu je pohřben skutečně Jan Popel z Lobkovic. Není nic známo o tom, v jakém stavu se ostatky nacházejí, ani v jakém stavu je prostor, do kterého nikdo nenahlédnul 112 let.

Akce vzbudila zájem místních. Foto: Jaroslav Mareš.

Pro historii Horšovského Týna je důležité, že to byl Jan IV. Popel z Lobkovic, který získal panství, do té doby v císařské zástavě, do svého dědičného majetku a ukončil období zmatků a nepokojů. Od roku 1539 bylo zdejší panství dědičným majetkem  panství do dědičného držení 1539.

autor: Jaroslav Mareš

 

Čtěte dále:  Badatelé objasnili záhadu zakladatele Českých Budějovic, novou metodou překvapili svět

Comments are closed.