Tajemný kostel vyrostl na místě přistání UFO

Kostel na Zelené hoře. Foto: Jaroslav Mareš

Jan Blažej Santini Aichel začal stavět kostel zasvěcený svatému Janu Nepomuckému ještě předtím, než byl prohlášen za svatého. Kostel začal stavět přesně sto let po podivném úkazu nad Odrancem.

V červnu roku 1619 se nad Vysočinou odehrálo cosi velmi podivného. Dobové zdroje hovoří o tom, že nad Odrancem se objevilo jakési podivné kolo s literami, následně se začalo mezi sebou potýkat několik nebeských křížů a nakonec spadly tři kusy podivného kovu. Dva byly nalezeny, třetí letěl dál směrem na západ. V Jimramově se téhož dne z nebe snesl podivný hořlavý prach. Mohl to být meteorit, shořivší v atmosféře, kdyby onen prach nebyl hořlavý. O odraneckém incidentu blíže pojednává tento článek.

Největší část tajemného nebeského tělesa přeletěla Odranec a pokračovala na západ. Pokud si zaznačíme směr od Jimramova přes Odranec, kudy měla dosud nenalezená část kosmického tělesa letět, dostaneme se ke klášteru ve Žďáru nad Sázavou. V této souvislosti je zajímavá pověst o tajemném andělu vysokého vzrůstu, který měl pár let po události svou zázračnou silou pomáhat chránit klášter za doby třicetileté války. O vzniku legendy o tajemném andělu se dozvíte více zde.

Minulý díl čtyřdílné série o záhadné ztrátě meteoritů a hledání kosmického prachu je zde.

Tajemný kostel na místě bez vysvětlení

Dochovalo se něco, co by mohlo dosvědčit spojení těchto dvou pravděpodobně souvisejících událostí či řekněme legend? Pravděpodobný doklad této spojitosti máme přímo před očima. Je jím tajemný kostel Jana Blažeje Santiniho Aichla nedaleko žďárského kláštera.

Kostel na Zelené hoře je vrcholným dílem křesťanské, ale nejen křesťanské mystiky. Jan Blažej Santini Aichel ho vybudoval ve stylu barokní gotiky. Ve tvarech kostela se ukrývá neuvěřitelné množství symbolů a souvislostí. Lidé v dobách, kdy neuměli číst, hledali právě tuto symboliku. V kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je těchto skrytých symbolů neuvěřitelné množství.

Čtěte dále:  Záhada Nikoly Šuhaje: Zbojník si po své smrti odseděl 10 let

Kostel je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy. Pětka je symbolem mučednictví Ježíše Krista. Bylo pět ran Kristových a nad místem umučení Jana Nepomuckého se objevilo pět zářících hvězd. Zároveň je pětka symbolem pěti prstů žehnající božské ruky.

Kostel je namalován celý v kružnicích, jsou to kružnice v kružnicích, které rotují, kolem středu kostela. Jednotlivé kružnice jsou navzájem provázány. Poloměr kostela tvoří 12 loktů. Dvanáctka představuje ideální poměr mezi nebem a zemí, neboť je násobkem trojky a čtyřky. Sama trojka představuje tři božské osoby a čtyřka symbolizuje čtyři světové strany, čtyři živly a čtyři roční období.

Kostel na Zelené hoře. Foto: Jaroslav Mareš

Tajemné hvězdy

Symbolika kostela na Zelené hoře se neomezuje jen na křesťanství. Jsou zde, pěticípé, šesticípé i osmicípé hvězdy. Najdeme zde i hvězdu deseticípou. Deseticípá hvězda je hvězda která symbolizuje absolutní řád, neboť 10 sfér je k dokonalosti člověka i boha. Tím se ovšem dostáváme od křesťanství ke kabale.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je kostelem poutním. Zelená hora není nejvyšší kopec v okolí kláštera a je přitom docela blízko. Podle různých pověstí kostel cosi skrývá. Od už zmíněného létajícího talíře přes hrobku záhadného anděla až po templářský poklad, který tu měli ukrýt rytíři, ustupující ze západní Evropy po zrušení svého řádu. Podle dalšího podání je kostel postavený na zázračném zdroji boží energie.

Kostel na zázračném místě božské energie

Proč je kostel na místě, které je tak blízko kláštera? Proč tak krátké poutě? Nabízí se vysvětlení, že o místu nerozhodoval jen stavitel podle vlastní libovůle, ale že se řídil třeba nějakou nevšední událostí. Kdo staví kostel Janu Nepomuckému, přestože ještě není svatý? Nejspíše někdo, komu nejde v první řadě o Jana Nepomuckého. Kdo staví kostel a odkazuje v něm i na židovskou mystiku a tajné nauky? Nejspíše někdo, komu nejde v první řadě o křesťanství.

Čtěte dále:  Upír ze Žďáru: Proč strašil obávaný úředník po smrti na záchodě

Co ale může být oním tajemným předmětem, zdrojem boží síly? Co kdyby to byl nenalezený kus odraneckého meteoritu? Muslimové mají své nejsvětější místo v Mekce. Uprostřed je svatyně Ka’ba. V jejím východním rohu je vsazen Černý kámen. Muslimští poutníci obcházejí svatyni a snaží se kámen políbit. Muslimové věří, že kámen byl snesen andělem Gabrielem z ráje a původně byl bílý, ale doteky lidí „pošpiněných” hříchy jej časem začernily. S největší pravděpodobností jde o meteorit.

Pokud je meteorit považován za zdroj boží energie v Mekce, proč by za něj nemohl být považován i ve Žďáru nad Sázavou?

Autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.