Tajná operace Festival: Pobláznění komunisté ze Západu na sebe nechali střílet na hranici

Účastníci festivalu s portréty Stalina. Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

Úkolem Pohraniční stráže bylo už od jejího vzniku zabezpečit neprostupnost státní hranice. Hned na počátku existence této ozbrojené složky nastala opačná situace – soudruzi se stali pašeráky.

Je horké léto roku 1951, dva roky po vzniku obou německých států. Napětí mezi východem a západem roste. V Německu vyrůstá vnitřní hranice a ve východním Berlíně pořádá NDR festival mládeže. Obrovská propagandistická akce má heslo Za mír a přátelství – proti atomovým zbraním. Na festival hodlá vycestovat i komunistická mládež ze západního Německa. Jenže americká armáda pořádá u vnitroněmeckých hranic manévry, a tak hledají „pokrokové kruhy“ i jiné cesty do NDR.

Pozor, někdo jde

Na konci července se na bavorské hranici začínají objevovat první „festivalovci.“ Komunistické kruhy v západním Německu informují své příznivce, že pokud se jim nepodaří přejít ze západního do východního Německa napřímo, mohou přejít přes „spřátelené“ Československo. Problém je v tom, že nikdo o tomto plánu neinformoval spřátelené Československo. Příchod prvních zájemců o účast na festivalu proto vyvolává v Pohraniční stráže zmatek. Přestože deklarovaným cílem pohraničníků je chránit lidově-demokratické zřízení před narušiteli ze západu, příchod narušitelů ze západu pohraničníky dokonale zaskočí.

Citace z telegramu:

Zde Sušice náčelník štábu por. Niebauer. Hlásím, že dnes do rána přešlo illegálně hranice z Bavorska 90 osob na festival do Berlína. Jedná se o demokratickou mládež západního Německa které byl přechod do východního Německa znemožněn manévrami americké armády. Pro KPD Německa /Mnichov/ organisuje přechod přes Československo. Vedoucí skupin hlásí že na sekretariátě KPD jim bylo řečeno že v Československu jest přechod zařízen s našimi stranickými orgány. Má jich být 3 500. Večer v prostoru Železná ruda projdou další skupiny. Zatím jest asi 200 lidí za hranicemi, kteří bloudí v lesích,po skupinách k nám docházejí. Jsou fyzicky vyčerpaní, jelikož šli přes hranice celou пос. Vedoucí některých skupin udávali že se pokoušeli přejít do východního Německa ale byli zadrženi a vraceni zpět. Celá akce podle udání nabývá takového rozměru že v Německu již nezavírají, ale berou jim peníze a ostatní věci a odvážejí je desítky kilometrů od místa kde byli zadrženi a nechávají je tam. Volal jsem do Prahy co s nimi a bylo mně řečeno /por. Bartoš/ abychom je předali pasové kontrole jenže u úseku brigády žádná není. Ještě dál se vyjádřil že je možná pošlem zpět. Jedná se mně též o jejich stravování, protože mají hlad. Dal jsem rozkaz aby jim byla dána snídaně a žádám o další rozkazy co s nima.

Čtěte dále:  Upustili Brežněva do hrobu? Rakví propadl o pár dní dříve
Angloameričtí imperialisté v podání účastníků festivalu. Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

Tři a půl tisíce nelegálně přicházejících je logistický úkol, se kterým se nepočítalo. První rozkaz tedy zní – legalizovat a nechat projít pasovou kontrolou. Ovšem už 26. července se na nejzatíženějším chebském úseku začíná situace komplikovat.

Citace z telegramu:

Soudruhu poručíku, proveďte rozkaz velitele pohraniční stráže o předání těchto osob pasovým kontrolám, pasové kontroly k disponování s těmito osobami dostaly rozkaz od náměstka ministra národní bezpečnosti, splnění rozkazu velitele pohraniční stráže hlaste veliteli pohraniční stráže.

Přestože první pokyn zní dopravit festivalce na pasovou kontrolu, velmi rychle se ukazuje, že není splnitelný.

Citace z telegramu:

Zde škpt. Slavík, kdo bude dávati dopravní prostředky a nebo organisovat přepravu ke KNV vyžádám pokyny na PS poněvadž sám nemohu v daném případě jak mi hlásíte že je jich připraveno k přechodu ještě 2x 3 500 dáti dopravní prostředky,neboť je to nezvládnutelné. Bude nutno aby nadřízené úřady /MNB/ příslušné pokyny nebo odvozy organizovalo.

Soudruzi, co po sobě nechají střílet

Socialistický pohraničník ovšem není vycvičen na situaci, která právě nastala. Jeho úkolem je zadržet, zastavit. Jakmile se mu v přidělením úseku něco hne, odjišťuje samopal a křičí, ať se to přestane hýbat. Pokud se to pohne, střílí. Pokud se pohne sebeuvědomělejší festivalec, schytá dávku úplně stejně jako nepřátelský agent.

U brigády Sušice, prapor Nýrsko, 4.roty došlo dne 8.srpna 1951 o 02.15 hod.z nevědomosti o akci „Festival“ k použití zbraně / samopalu / proti 23 členné skupině osob, která přešla státní hranici mezi hraničním kamenem 17 a 18.

Při použití zbraně byly těžce zraněny 3 osoby, 2 ženy a 1 muž. Zranění byli okamžitě převezeni do nemocnice do Klatov a později do státní fakultní nemocnice v Plzni. V témže prostoru byla dne 8.8.1951 o 07.30 hod. zadržena skupina 29 osob bez použití zbraně. Obě tyto skupiny byly sloučeny v jednu a byla jim velitelem roty vydána strava a to snídaně a oběd.

Použití zbraně hlídkou 4.roty nemělo škodlivého vlivu na smýšlení festivalců, neboť se ve většině jednalo o soudruhy velmi vyspělé, kteří chápali, že svým chováním dali sami podnět k zahájení palby. Kritizovali pouze to, že jim před odchodem bylo vedením řečeno, že naše PS je uvědoměna o jejich příchodu. Zadržení byli pak téhož dne ve 20.00 hod. odvezeni péčí KV-StB Plzeň autobusy do Prahy.

Čtěte dále:  Největší poválečný zločinec: Naloupil půl tuny zlata, trestu unikl

Vyspělí soudruzi, kteří chápou, že si střelbu po sobě vykoledovali, připomínají trochu scénku lidového baviče Jaroslava Štercla „Nimroda,“ ve které „telefonuje“ na české honitby a distribuuje lovnou zvěř. Ve scénce zazní i mimo jiné: „To jsou rozumní zajíci, ti po sobě nechají i střílet. To si krásně práskne.“ Velmi vyspělí soudruzi ze západního Německa, kteří po sobě nechají střílet, je humoristická scénka v reálu.

Pohostit a předávat Státní bezpečnosti

Původní záměr, předávat zachycení festivalovce pasové kontrole se ukazuje jako nereálný. Do Prahy na velení Pohraniční stráže bylo také dovezeno jen 14 lidí. Jenže co když se mezi festivalovce vmísí  zlořádní agenti, nastrčení angloamerickými imperialisty?

Citace z telegramu vyhodnocujícího operaci:

V akci festival bylo celkem zadrženo 27 lidí z čehož bylo 25 mužů a dvě ženy. Akce festival probíhala klidně bez rušivých jevů v přátelském duchu. Všichni podřízení příslušníci byli poučeni o způsobu jednání s těmito zadrženými tak, že nedošlo k žádným incidentům ani postřílením. Pp po zadržení byly odesláni z rot prvého sledu na velitelství brigády kde byli tito pohoštěni. Prvních 14 zadržených bylo odesláno přímo na velitelství 9600 Praha. Další kteří přicházeli byli po krátkém sepsání protokolu orgány 1/6 oddělení kteří byli pověření řízením této akce odesláni orgánům státní bezpečnosti Plzeň. Celkově probíhala tato akce ve velmi srdečném duchu jak z naší strany tak i ze strany festivalovců a nemalou měrou přispěla k utužení přátelství mezi národy.

Novopečený velitel pohraničníků, Ludvík Hlavačka, kterému se v hlavě v té době honí myšlenky, které z mučicích metod, které zavedl při výsleších politických vězňů ve věznici v Uherském Hradišti, zavede i na železné oponě, vydává 9. srpna 1951 rozhodnutí předávat zadržené Státní bezpečnosti.

Citace z rozkazu:

Projednal jsem s velitelem akce festival na velitelství StB Praha, aby zařídil přebírání přešlých lidí v místě, které bylo velitelem PS útvaru 8842 a velitelem KV StB Karlovy Vary určeno. Zadržené přidávejte proto StB k dalšímu převážení v tomto určeném místě.

„Stalin, největší přítel německých lidů.“ Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

Způsob, jakým byli „soudruzi z NSR“ pohoštěni a jak o ně bylo postaráno, líbezným způsobem popisuje závěrečné hlášení Františka Okrouhlíka, určeného jako velitele operace Ludvík.

Čtěte dále:  Kam se ztratil Hans Kammler - nová stopa

Citace z vyhodnocení:

Sokolovna v Hranicích v níž bylo vytvořeno sběrné středisko byla příslušníky PS vyzdobena. Na stěnách byly obrazy s. J.V. Stalina, s. K.Gottwalda,s. W.Piecka a s. 0. Grötohwohla (Otto Grotewohl, předseda vlády NDR, pozn. aut.). Byly zde též promítány pro festivalovce filmy a to: „Za mír na celém světě“, „Němá barikáda“, „Kavkazský hrdina“, „Čína v boji“, „Zlatý roh“. Filmy byly promítány v době, kdy byly vypracovávány seznamy, tedy v době před přesunem do NDR. Vyhotovování seznamů bylo přítomno 11 příslušníků z toho 3 ženy ve svazáckých košilích.

Celkem možno hodnotit jejich práci nepříznivě, protože neznali německy. Projevila se zde určitá nedůvěra příslušníků StB k příslušníkům PS, když důstojníci PS přivezli již dávno kontrolované funkcionáře ČSM do střediska, tito příslušníci StB prováděli kontrolu znovu. Za ústřední výbor OSM byl přítomen s Blabla,který si povolal z KV-ČSM tlumočnici, která zprostředkovala všechny zprávy.

Škoda, že v hlášení není rozvedeno, jakým způsobem reagovali západoněmečtí soudruzi na československou a sovětskou kinematografii v původním znění bez titulků. A také na svazáky, kteří o ně přišli pečovat, přestože neuměli německy. Dvojitý výslech některých soudruhů je musel utvrdit v tom, že Československo o své hranice a lidi na svém území zajisté velmi pečuje. Po uvítání je ovšem stále na stole otázka: Jak je dostat do NDR, aby se místní obyvatelstvo nic nedozvědělo? A také otázka druhá: Jak je dostat zpátky až se budou vracet, aby se nic nedozvěděla západoněmecká ostraha hranice?

Minisérie operace Ludvík:

2. díl: Zpackané výsledky 1. honby

3. díl: Když pohraničníci omylem vyrazili na Prahu

4. díl Inspektor Clouseau a Sedmá rota zasahují na Železné oponě

autor: Jaroslav Mareš

zdroj: ABS ČR


Comments are closed.