Anatomie lži – Jak se nenechat zmanipulovat v informační válce v online prostoru

Výřez z fotografie z Charkova s ozbrojencem vyvěšujícím ruskou vlajkou na tamější správní budově. Foto z roku 2014 bylo zneužito v informační válce 24. února 2022. Zdroj: Reuters.

Postupně se vynořili v online prostoru. Nejprve obhajovali Rusko, později bojovali proti vakcínám a nyní opět obhajují Rusko. Jejich cílem je zaplnit online prostor, znejistit publikum, vyvolat nedůvěru mezi námi i k autoritám a posloužit šíření ruského vlivu. Jaké metody používají a jak se proti nim bránit?

Snahy ovládnout veřejný prostor

Prvním cílem ruského trola je strhnout na sebe pozornost a změnit téma diskuze. Trol proto využívá VERZÁLKY a vykřičníky a pokouší se přimět účastníky debaty k hádce s ním. Vyhrál už ve chvíli, kdy ho ostatní posílají do háje. To nejlepší, co lze v takovém případě udělat, je ignorovat ho, případně jeho příspěvek smazat, je-li to možné.

Trolovi je jedno, že se bavíte například o Kyjevské Rusi. V debatě začne křičet, že na Ukrajině je nacistický režim. Možnost obrany je stejná jako v předchozím odstavci. Nereagovat, smazat, v případě vlídnosti krátce vysvětlit, že se bavíte o něčem jiném.

Je mazání oponenta v souladu s ochranou svobody slova? Ponechání výlevu ruského trola v diskuzi je proti svobodě slova. Se svobodou slova je to v případě ruského trola stejné jako s demokracií a Adolfem Hitlerem. K moci se dostal demokraticky, ale demokracii okamžitě zničil. Pokud ruský trol pomocí svobody slova zvítězí, jeho šéfové svobodu slova zničí stejně jako Hitler demokracii.

Metody manipulace ve veřejné diskuzi

Pojďme se podívat na jednotlivé metody, které manipulátoři používají.

1) Záměna příčiny a důsledku

Manipulátor otočí události obráceně. Příklady:

„Snahu Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt proto pokládáme za nebezpečnou a vysoce neodpovědnou.“ – tiskové prohlášení SPD ze 23.1.2022

„Na Donbasu bojují utlačovaní Rusové proti nacistům z jednotek Azov.“ – trol v e-mailové komunikaci (Fakt: Jednotky Azov vznikly až po vypuknutí nepokojů na Donbasu).

2) Použití skutečných materiálů v jiných situacích

Čtěte dále:  Deset největších omylů v seriálu Černobyl

Manipulátor použije pravdivou zprávu, nejčastěji fotografii či video ve falešném kontextu. Příklad:

V první den ruské invaze se objevila fotografie ozbrojence vyvěšujícího ruskou vlajku na budově oblastní správy v Charkově se sdělením, že Charkov padl. Fotografie však pochází z března 2014.

3) Vnášení výroků, které nepadly

Trol vám vloží do úst něco, co jste neřekli a začne vás za to kritizovat. Vy se začnete bránit. Trol ovládnul diskuzi. Příklad:

„Odkud víte, jaké mám názory na situaci, abyste mě soudil?“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku

4) Myšlenková past

Trol vás zaskočí nepravdivým tvrzením, které obalí do premisy, že to sami „víte.“ Příklad:

„Jistě všichni dobře víte, že…“

Pokud se hned neohradíte, uzavře vás v myšlenkové pasti. Vystoupit z ní ovšem vyžaduje vystavit se „riziku,“ že budete za nevzdělaného, když přiznáte, že něco nevíte.

Případ dezinformace na sociální síti. Cesta do Kyjeva vlakem z Prahy trvá ve skutečnosti 27 hodin. Zdroj: repro Facebook.com

5) Projekce

Při projekci na vás manipulátor přenáší zodpovědnost za své chyby. Příklady:

„Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?“ – Divadlo Járy Cimrmana, Dobytí severního pólu

„Někdo nás zatáhl do umělého konfliktu.“ – Sergej Lavrov ke konfliktu na Ukrajině

5) Zobecňování

Manipulátor odchází od problému, který způsobil nebo měl řešit a který nechce řešit. Řešením je pro něj obvinění z nevděku. Příklad:

„Tolik, co my testujeme, nikdo netestuje.“ – Andrej Babiš na podzim 2020 když čelil kritice za nečinnost vlády když se rozjížděla druhá vlna koronaviru.

6) Přemisťování branky

Manipulátor mění „cíle hry.“ S touto manipulací se setkáte především při kolektivním řešení problému v zaměstnání. Ve veřejné diskuzi se spíše uplatňuje přemisťování branky vnucováním dodatečných pravidel hry. Příklad:

„Já jsem se vás pouze v dobré víře pokusil upozornit, že není vhodné se vyjadřovat k aktuálně probíhajícímu dění.“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku

Čtěte dále:  Měsíc záhadných balonů nad Amerikou: Tři z pěti odolávají objasnění

7) Změna tématu

Zmíněno už na začátku tohoto článku. Trol v diskuzi opakovaně mění témata, a to vždy v okamžiku, kdy je vystaven argumentům.

8) Triangulace

Odvolání se na třetí stranu, zcela nezávislé na jejím stanovisku. Podrobnější pojednání o manipulativních technikách rozlišuje odvolání se na autoritu, na emoci, na přírodu a na tradici. Příklady:

„Ale šéf to tak chce.“

„Je zde dobrým zvykem, že…“

Dalším prostředkem, kterým manipulátor dosahuje svého cíle, bývá hojné používání slavných citátů. Manipulátor se tak snaží navodit dojem, že jeho příspěvek je stejně hodnotný jako citát.

9) Morální manipulace

Zneužití podvědomého pocitu, že v případě dvou antagonistických stanovisek bude vždy pravda někde uprostřed, což ale v mnoha případech není pravda. Pokud proti sobě stojí tvrzení, že Země je kulatá a že je placatá, pravda není uprostřed. Příklady:

„Nic není černobílé a Ukrajinci mají na té válce svůj díl viny.“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku

„Každý má svou pravdu.“ – často používané zpochybnění skutečností prohrávající stranou

Systematické uplatnění tohoto principu by vedlo k závěru, že i Židé mají svůj podíl viny na holocaustu. Ve druhém případě se jedná o povýšení názoru či úmyslu na pravdu.

10) Záměna názoru a faktu

Manipulátor prezentuje názor jako skutečnost. Příklad:

„To vaše vedení nás vede do takových sraček že se z toho všichni do jednoho posereme. Už teď vidím nahánění Rusáků stejně jako dřív Židů.“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku

„Mám trochu jiný názor na situaci než mainstream“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku v situaci, kdy se neřešily názory, ale reálné dění.

Nemusím snad dodávat, že o nahánění Rusáků předtím nepadla zmínka.

Nezamýšleně vtipný příspěvek trola, zachycující frustraci uživatelky z toho, že Češi vyvěšují ukrajinské vlajky. Zdroj: repro Facebook.com

11) Vnášení pocitu viny

Čtěte dále:  Omylem vyhlášené vítězství na Ukrajině - Co plánoval Putin - plný překlad textu

Manipulátor se vás snaží dostat do pozice, kdy přijmete vinu za něco, za co ve skutečnosti vůbec nemůžete. Příklad:

„Od počátku konfliktu, pokud aktivisticky nevykřikuji něco jako „smrt Rusům“ a nezměním si profilovku na sociálních sítích na modro-žlutou, jsem opakovaně někým z okolí označován za schvalovače invaze či propagátora vpádu RF na UK. Cítil jsem to velmi silně mezi řádky vašeho emailu.“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku

12) Zpochybňování autorit

Vnášení nedůvěry do společnosti je jedním z hlavních cílů ruské propagandy. Příklady:

„Pokud máte pocit, že nám naše média a veřejně činní lidé říkají čistou pravdu pak nemusíme pokračovat v další diskusi.“ – trol v e-mailové komunikaci s autorem článku

„99 procent novinářů nám lže.“ – Ivan S. na osobním veřejném profilu na Facebooku.

Toto je neúplný výčet manipulativních metod, které se objevují ve veřejné debatě. Pokud vám pomůže odhalit aspoň jeden argumentační faul, splnil svůj účel.

autor: Jaroslav Mareš


Comments are closed.