Co Mašínové nestihli: Odhalený atentát na Gottwalda a odpálení sídla komunistů

Výpovědi Václava Švédy o nerealizovaných akcích byly nejpodrobnější. Foto: ABS ČR

Odbojová skupina bratrů Mašínů v průběhu svého působení prováděla „vyzbrojovací“ útoky. Dobové dokumenty ale zachytily přípravy atentátů, které měly zlikvidovat komunistické špičky.

Ještě když byl v roce 1952 vězněn Ctirad Mašín pro nenahlášení trestného činu, zabývali se ostatní členové skupiny plány na likvidaci vedení státu.

Zlikvidovat ministra obrany

Úmysl zaútočit na ministra národní obrany a Gottwaldova zetě Alexeje Čepičku je smělý až nerealizovatelný. Po svém zadržení o něm vypovídá Václav Švéda.

Výpověď obviněného:

Josef Mašín přímo navrhl, aby přepadení bylo provedeno naší skupinou v lesnatém terénu, poblíže Karlových Varů, až bude ministr národní obrany přijíždět do vojenské zotavovny Moskva. O jeho příjezdu měla býti skupina vyrozuměna Ctiborem Novákem. Doprovod ministra národní obrany jsme chtěli odzbrojit, přivázat ke stromu a chloroformovat, aneb v případě, kdyby se bránil, úplně ho fyzicky zlikvidovat a armádního generála Čepičku odvézt jeho vozem na odlehlé místo, tam ho vyslýchat a výpověď natáčet na zvukový pás, abychom ji mohli předat na západ. V této souvislosti Josef Mašín řekl, že když si neopatříme zvukový aparát, uneseme ministra národní obrany Čepičku na západ a předáme ho Američanům. Novák nás upozorňoval, že tento způsob přepadení je obtížný, neboť k takovému způsobu přepadení je nás ve skupině málo, nehledě na to, že nemáme dostatečnou technickou i zbrojní výzbroj proti doprovodu ministra, který je silně vyzbrojen.

Proto Josef Mašín navrhl provedení atentátu na ministra národní obrany přímo v budově vojenské zotavovny Moskva pomocí Pekelného stroje, který Novák umístí v některém pokoji, aneb přes jinou osobu zařídí, aby tam byl uložen. Přitom Josef Mašín zdůrazňoval význam atentátů, neboť explozi budou zasažení i další vojenští hodnostáři, kteří se v ozdravovně budou nacházet.

Čtěte dále:  Zapomenutý příběh děsivého stavení: Jedenáct zavražděných

Představa, že čtveřice či pětice mužů přemůže ochranný doprovod ministra obrany a bude schopná ho dopravit za železnou oponu, je skutečně za hranicí reality a nabízí se otázka, zda Václav Švéda v tomto bodě své výpovědi neříká to, co po něm chce slyšet vyšetřovatel, jehož úkolem je vykreslit zatčené členy skupiny v tom nejhorším světle a vyvolat tlak veřejnosti, směřující k odsouzení k nejvyšším trestům. Možnost, že Švédova výpověď je v tomto trochu nadnesená, se zpětně nedá vyloučit.

Sídlo KSČ bylo mezi lety 1945 a 1960 Na Příkopech. Wikimedia commons, CC-SA-4.0.

Vyhodit do povětří sídlo KSČ

Dalším plánem, směřovaným až do nejvyšších pater mocenské hierarchie, byl únos nákladního automobilu s výbušninami. Návrh jak se k nim dostat přichází od nového člena skupiny, Ladislava Hradce. S tím se ostatní členové sbližují právě v době věznění Ctirada Mašína. Ladislav Hradec pracoval na dole Kaňk u Kutné Hory a o přísunu trhavin má informace. Pokračuje Václav Švéda.

Výpověď obviněného:

Při schůzkách, které jsme v roce 1952 měli v Karlových Varech se Ctiborem Novákem, navrhoval Josef Mašín provést několik teroristických akcí. Především jsme projednávali způsob provedení atentátu na budovu ÚV KSČ v Praze. Josef Mašín řekl, že přepadneme nákladní auto, které dováží na Kaňk výbušninu Donarit v množství asi 3000 kg. Dohodli jsme se, že řidiče vozu a závozníka spoutáme a budeme chloroformovat až v lesnatém k terénu mezi Úvaly a Prahou. S nákladem výbušniny Donaritu jsme chtěli dojet až před budovou ÚV KSČ a po opuštění vozidla způsobit pomocí časového zapalovače (patrně výbuch, pozn. aut.). Obdobný atentát jsme v této souvislosti připravovali na budově státní bezpečnosti v Praze, Bartolomějská ulice, ale z jakých důvodů jsme tyto atentáty neprovedli si již nevzpomínám.

Odstraňte Klementa Gottwalda

Posledním smělým plánem skupiny bez jednoho ze svých vůdců je skutečně drzý úmysl zlikvidovat samotnou hlavu státu Klementa Gottwalda. Mělo k němu dojít při návratu československé delegace z Moskvy, z pohřbu Josifa Vissarionoviče Stalina. O plánu vypovídal Zbyněk Janata.

Čtěte dále:  Poklad v Pilníkově: Proč ho StB nechtěla najít

Výpověď obviněného:

Pamatuji se, že jsme projednávali s Josefem Mašínem a Václavem Švédou atentát na vlak, jímž přijížděla čsl. vládní delegace z návštěvy v SSSR, kterou vedl president republiky Klement Gottwald. Dohodli jsme se, že atentát pro vedeme na Moravě na hlavní trati, kdy vlak bude projíždět. Švéda za tím účelem již jednal s jistým železničářem, který mu měl oznámit, kdy vlak s čsl. vládní delegací bude tratí projíždět na cestě do Prahy.

Z výpovědí není zcela jasné, jak chce skupina na vlak zaútočit a lze téměř s jistotou dovodit, že plán by dopadl stejně jako zamýšlený útok na kolínskou rafinerii – odloženo pro nedostatek výbušnin. Atentát na Gottwalda hatí sám Gottwald – z Moskvy se vrací leteckým speciálem, přestože mu to lékaři kvůli výduti na aortě, spoluzapříčiněné pohlavní chorobou, nedoporučují.

autor: Jaroslav Mareš

zdroje: ABS ČR, Rambousek, Ota – Jenom ne strach

Minisérie o skupině bratrů Mašínů:

1. díl: Přepadení stanice v Chlumci

2. díl: Přepadení v Čelákovicích a jak to bylo s podřezaným příslušníkem SNB

3. díl: Jak Ctirad zablokoval těžbu uranu a málem odpálil šachtu

4. díl: Zastřelený pokladník: Popravená oběť, či falešný hrdina?

6. díl: Zapomenutá oběť: Postřelený hasič při požáru stohů

7. díl: Po vzoru akčních filmů: Tisícinásobnou přesilou přes NDR


Comments are closed.