Svědectví o bratrech Mašínech: Zastřelený pokladník – popravená oběť nebo falešný hrdina

Místo přepadení vozu s výplatami u Žleb. Foto: ABS ČR

Když dostal Ctirad Mašín za neoznámení trestného činu dva a půl roku vězení, rozhodli se přátelé z odbojové skupiny pokusit o jeho osvobození.

Prvotní plán ztroskotal na přístupu vedení uranových dolů k přijímání nových pracovníků. Bližší podrobnosti o tom vypověděl Václav Švéda.

Výpověď člena skupiny:

Dohodli jsme se, že já s Janatou, případně i Josefem Mašínem nastoupím práci v Jáchymově, abychom se tak dostali do blízkosti Ctirada Mašína, navázali s ním spojení a zjistili všechny nutné okolnosti spojené s umožněním jeho útěku.

Protože jsem měl určité znalosti práce na dole, navrhoval jsem opatřit civilní oblek pro Ctirada Mašína, stejně jako pracovní známku, která slouží každému zaměstnanci na dole jako jeho legitimace. Všechny tyto věci jsme chtěli Ctiradovi na pracovišti předat, aby mohl normálně vyfárat na povrch jako každý svobodný zaměstnanec a potom volně odejít.

Útěk Ctirada Mašína jsme chtěli uskutečnit přirozeně až podle poměrů zjištěných na místě a Novák nám slíbil, že se vynasnaží najít osobu, která by nám umožnila nástup do Jáchymova.

Novákova snaha o naše přijetí a zaměstnání Jáchymově zůstala bezvýsledná, třebaže Novák nakonec jednal pouze jen o mém přijetí, když Josef Mašín a Zbyněk Janata od tohoto úmyslu upustili a Josef Mašín byl plně rozhodnut útěk na západ uskutečnit.

Další plán k osvobození Ctirada Mašína spočívá v uplacení některých jeho věznitelů. K tomu je třeba větší hotovost, kterou si zbylí členové hodlají opatřit loupežným přepadením, které později dopadne tragicky.

Václav Švéda. Foto: ABS ČR

Na poštu!

První plán na získání peněz se má nejprve uskutečnit na poště v Kolíně. Přišel ještě ve chvíli, kdy byli uvězněni oba bratři Mašínové. Josef Mašín byl po několika měsících propuštěn. Plán připravovali především Václav Švéda, Zbyněk Janata a Milan Paumer. Jak vypověděl Zbyněk Janata, plán překazila jen špatná komunikace.

Čtěte dále:  Mašínové po vzoru akčních filmů: Tisícinásobnou přesilou přes NDR

Výpověď člena skupiny:

V souvislosti s přípravou osvobození bratrů Mašínových jsme přišli též na to, že bude nutné, abychom k této akci měli dostatek peněz na opatření dopravních prostředků a podobně a tak jsme uvažovali o způsobu, jakým bychom získali dostatečnou finanční částku.

Nejprve jsme uvažovali o přepadení různých peněžních ústavů  a nakonec přišel Švéda s návrhem na přepadení hlavní pošty v Kolíně. S tímto návrhem jsme souhlasili a dohodli jsme se, že loupežné přepadení pošty uskutečníme. Já jsem se měl loupeže též zúčastnit a měl jsem být Švédou nebo Paumerem vyrozuměn o místě a času schůzky. Pamatuji se, že v plánu na přepadení pošty bylo, že všichni budeme ozbrojeni samopaly ze stanice v Čelákovicích.

V této době, kdy jsme připravovali vyloupení hlavní pošty v Kolíně, jsem pracoval v hutích Koněv na Kladně a jezdíval jsem na schůzky s Paumerem a Švédou do Poděbrad a Kolína. Do Kladna jsem také měl být vyrozuměn o přesné době přepadení pošty. Když jsem však později přijel za Paumerem a Švédou do Poděbrad, řekl mi Švéda, že byli k přepadení pošty připraveni, že měli k disposici i auto nějakého jeho známého, jehož jméno mi neřekl, ale proto, že jsem se já nedostavil, museli od přepadení pošty upustit. Nepamatuji se přesně kdo mne měl vyrozumět, ale žádnou zprávu jsem nedostal a proto jsem se též nedostavil.

Václav Švéda později upřesňuje, že k útoku mělo dojít při večerním nakládání peněz, při kterém nákladní vůz odváží z pošty sumu až kolem dvou milionů korun. Přes stanovením náhradního termínu StB propouští dalšího člena skupiny, Ctibora Nováka, který byl zatčen s bratry Mašínovými. Akce zaměřená na opatření peněz se odehraje později a na jiném místě a za účasti Josefa Mašína, propuštěného z vyšetřovací vazby.

Čtěte dále:  Svědkové o druhé akci bratrů Mašínů: Jak to bylo s podřezaným příslušníkem SNB
Zbyněk Janata. Foto: ABS ČR

Akce Kovolis

O tom, že bude přepaden automobil s penězi, určenými na výplaty zaměstnanců společnosti Kovolis, rozhoduje ta okolnost, že Zbyněk Janata v podniku krátce pracuje a zná tamější poměry. Automobil, převážející peníze, ale nezastaví nikomu v civilu a sehnat policejní uniformy se skupině nedaří. Nakonec padá rozhodnutí zastavit automobil v uniformách Lidových milicí. Přepadení se uskuteční 2. srpna 1952. Ve voze je neplánovaně i úřednice Kovolisu Ludmila Minaříková, která se nechává svézt poté, co v Čáslavi vyřizovala služební záležitosti.

Automobil s bezpečnostním referentem, dopravním referentem, účetním a úřednicí zastavuje dvojice mužů u obce Žleby. Jsou to Josef Mašín a Václav Švéda. Na vůz míří pistolemi a přikazují, aby oba referenti, sedící na předních sedadlech, vystoupili. Josef Mašín následně nasedá do vozu a pokračuje v cestě několik set metrů k oboře u obce Horky. Václav Švéda vede další dva přepadené za automobilem.

Výpověď svědkyně:

Nejprve vystupoval z auta Rošický a za ním jsem šla já. Võimla jsem si, že Rošický při vystupování sahal do kapsy a když byl z auta venku, tak po něm muž skočil a zepředu ho objal. Tohoto okamžiku jsem já využila a běžela jsem přes silnici do řepného pole, kde jsem upadla. Krátce nato jsem slyšela neznámého muže, jak na mne volal, pak ke mně přiběhl a když jsem ho prosila, aby mi nic nedělal, odvedl mne do obory k pěšině. Při tom mi nařídil, abych tam zůstala stát.

Důvod, proč pokladník Rošický sahal do kapsy, byl zbraň. Josefu Mašínovi ovšem ta jeho při jízdě vozem vypadla z kapsy. V osudový okamžik proti sobě stojí ozbrojený pokladník proti neozbrojenému Mašínovi. Josef Mašín proto přiskakuje k Rošickému a o vytaženou zbraň zápasí. O svědectví Minaříkové není důvod pochybovat. O to zajímavější je skutečnost, že neslyšela výstřel, kterým Mašín Rošického smrtelně zranil. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že rána vyšla v okamžiku těsné potyčky a hluk utlumilo lidské tělo. Josef Mašín se následně vrací ke Švédovi a dalším dvěma pracovníkům Kovolisu. Odvážejí je na místo přestřelky, nařizují jim, že půl hodiny nesmí místo opustit a odjíždějí.Skupina bratrů Mašínových získala téměř 900 tisíc korun. Za ně nakupují především motocykly, aby se mohli snadněji přesunovat.

Čtěte dále:  Na vojně mu řekli, že si neškrtne: Zběhl a na roky se z něj stal postrach komunistů

autor: Jaroslav Mareš

zdroje: ABS ČR, Rambousek, Ota – Jenom ne strach

Minisérie o skupině bratrů Mašínů:

1. díl: Přepadení stanice v Chlumci

2. díl: Přepadení v Čelákovicích a jak to bylo s podřezaným příslušníkem SNB

3. díl: Jak Ctirad zablokoval těžbu uranu a málem odpálil šachtu

5. díl: Co Mašínové nestihli: Odhalený atentát na Gottwalda a odpálení sídla KSČ

6. díl: Zapomenutá oběť: Postřelený hasič při požáru stohů

7. díl: Po vzoru akčních filmů: Tisícinásobnou přesilou přes NDR


Comments are closed.