Nejhorší hromadná otrava v dějinách Československa: Průšvih, který se dodnes podařilo utajit

Tekutá rtuť. Foro: Wikimedia, CC-BY-SA-3.0

V létě roku 1981 se Československem prohnala nejhorší vlna otrav v historii. Možná jste ji zažili, ale neměli jste se to nikdy dozvědět. Vyšetřovací spis byl utajen, statistiky otrávených nikdo nedělal.

na farmě Trnová u Dobříše začaly hromadně hynout nosnice. Antibiotika nezabíraly. Na vině byla silná otrava těžkými kovy, která ohrozila celé Československo.

Hromadné hynutí nosnic začalo v červenci 1981. Veterináři měli podezření na Markovu chorobu a nasadili antibiotika. Jenže úhyn pokračoval. Na konci srpna proto veterináři provedli odběr vzorků z uhynulých slepic a z jejich vajec. Expertiza v Praze ukázala, že ve vejcích je 1 400 x překročen limit rtuti a vejce z farmy, která v té době dodávala 65 000 vajec denně.

Obyvatelé ve smrtelném ohrožení

Farma Trnová je okamžitě uzavřena a vejce z ní stažena. Samotná Státní bezpečnost v pátracím svazku „Akce rtuť“ konstatuje, že situace je kritická a hrozí bezprostřední riziko ohrožení životů obyvatel.

Citace ze spisu:

V důsledku vysoké hladiny rtuti v konzumních vejcích může dojít k hromadné otravě obyvatelstva / při koncentraci rtuti 1 400 x větší oproti normě stačí 1 vejce k usmrcení kojence a 8 vajec k usmrcení dospělého jedince/. Dále může dojít k panice mezi obyvatelstvem, která by způsobila značné problémy při zásobování obyvatelstva.

Situace je o to nebezpečnější, že rtuť je z lidského těla uvolňována velmi pomalu. Odborná literatura uvádí, že k poklesu o 50 procent dojde po 75 dnech. Obyvatelé mohou „nasbírat“ smrtelnou dávku postupně. Ve světě jsou známy dva případy hromadné otravy rtutí. Jeden případ je z Japonska, kde se otrávili obyvatelé rybami ze zálivu, kontaminovaného průmyslem a druhá případ z Iráku, kde bylo semleto mořené obilí, určené k osevu, a zemřely tisíce lidí.

O situaci jsou tajně informováni hygienici a krajské hygienické správy. Hospodářská kontrarozvědka chce zjistit, zda pokud je za otravou vajec sabotáž, zda se týká i dalších výrobních provozů. Vše je maximálně utajeno. Nikdo se nesmí nic dozvědět a testování je prováděno pod legendou kontroly legionely a stafylokoků.

Čtěte dále:  Nově objevené dokumenty: Utajený příběh zlata ukrytého na Konopišti

Hlavní hygienička je především soudružka

U českého ministra zemědělství je svolána porada a na ní má nejdůležitější slovo hlavní hygienička České socialistické republiky Dana Zusková. Troch překvapivě neřeší ochranu obyvatelstva, ale politickou situaci se zřetelem k Polsku.

Citace ze záznamu:

Komplexní situaci o současném stavu přednesla MUDr. Zusková. Současný stav značila za velmi kritický a v dějinách ČSSR ojedinělý. Tento stav má nejen ekonomický, ale především politický charakter a to v důsledku možnosti zneužití západní propagandou, která by měla vliv nejen na vývoz konzumních vajec a masa do zahraničí, ale i negativní ideologický vliv, týkající se současného stavu v PLR.

Řešit ideologický vliv s ohledem na aktuální situaci v Polsku, kde v té době panuje výjimečný stav a hrozí vojenská invaze Sovětského svazu, vyžaduje skutečnou hygienickou erudici. To vše v případě, kdy se na trh v průběhu dvou měsíců dostaly jednotky milionů vajec, schopných usmrtit konzumenty. Prvním hygienickým opatřením, které soudružka Zusková přijala, je zvýšení povoleného množství rtuti na pětinásobek.

Zmatky vyšetřování

Vyšetřovací spis hospodářské kontrarozvědky rovněž o velké snaze ochránit obyvatele nesvědčí. Zatímco informace o vejcích se smrtelnou koncentrací rtuti je k dispozici od 3. září, pražská centrála vysílá na místo vyšetřovatele až o dva týdny později. A 17. září se ani nic nevyšetřilo, protože soudruzi z Prahy nezastihli na pracovišti soudruhy z okresní správy StB. Soudruzi si nezavolali.

Podle dochovaných dokumentů se zkoušky vajec provádějí jen ve středočeském, jihočeském a jihomoravském kraji. Situace jde tak daleko, že krajský hygienik v Ostravě se o výskytu rtuti dozvídá náhodou při poradě na zcela jiné téma až 18. září. Následné testy, které na severní Moravě probíhají se zpožděním, ukazují, že ani severní Morava není mimo ohrožení.

Citace ze spisu:

Čtěte dále:  Nejhorší výbuch v našich dějinách a nová fakta - o katastrofě se vědělo dopředu

Výsledky všech laboratorních zkoušek byly pozitivnís obsahem 10x – 40x vyšším než povoluje ČSN. V jednom případě bylo zjištěno množství rtuti asi 900x vyšší oproti normě.

Na severní Moravu se vejce z Trnové nedodávají. Problém je evidentně větší, než se zdá.

Titulní strana spisu Akce rtuť. Foto: ABS ČR.

Nejen vejce, soudruzi!

Alarmující zpráva přichází ze severočeského kraje, kterého se zpočátku žádné kontroly neměly týkat. Zdejší hygienici ale kontroly nakonec provádějí. V České Lípě totiž záhadně hyne dobytek. Následné testy totiž potvrzují, že otrávená nejsou jen vejce.

Citace z hlášení:

Na základě dalších prováděných rozborů bylo zjištěno, že v mléce a krvi uhynulých kusů je obsaženo nadměrné množství těžkých kovů, konkrétně rtuti. Prozatímním výzkumem byl prokázán víc než padesátinásobek rtuti.

Znepokojivé zjištění paradoxně vede k nálezu zdroje kontaminace. I ve středočeském kraji hyne dobytek a veterináři se pídí po příčině. Přijdou na ni náhodou.

Záznam z hlášení:

Na přítomnost rtuti v krmivu a jako příčinu úhynu býků přišel náhodně veterinář OVZ Příbram v souvislosti s úhynem slepic, který zjišťoval na JZD Trnová. Úhyn měl být zapříčiněn olovem. Při pitvě býků zjistil, že játra uhynulých slepic i býků vykazují shodné znaky. Dalším rozborem byla zjištěna přítomnost rtuti.

Vše pod koberec

Jako příčina kontaminace je následně zjištěna skutečnost, že mnohá zemědělská družstva neužívají suroviny jak je určeno a do krmných směsí přidávají obilí určené k osevu. To je ovšem mořené právě rtutí, aby se předešlo bujení hub na polích. Příčina je tedy stejná jako v případě Iráku, kde zemřely tisíce lidí.

Jediné opatření, které je přijato, je zákaz používání mořeného obilí ke krmení. Vyšetřovací spis vůbec nepátrá po následcích otrav, po množství otrávených lidí. Vyšetřovací spis KR 747697 je potichu uložen do archivu. Rtuť tehdy zabíjela nosnice i býky. Jestliže jste byli v roce 1981 a konzumovali vejce, či hovězí maso, potom jste měli štěstí. Případy otrávených potravin potvrdily testy ve všech krajích tehdejší ČSSR.

Čtěte dále:  Zmizelý vchod E do podzemního komplexu Richard: Záhada vyřešena

autor: Jaroslav Mareš

zdroje: ABS ČR


Comments are closed.