Tajná mise Konopiště: Sklad pro poklady nacistů, uloupené na východě

Předválečný snímek zámku Konopiště. Autor neznámý, volné dílo.

Na jaře 1943 převzalo zámek Konopiště zvláštní komando SS Kühnberg, které si ze zámku udělalo překladiště pokladů uloupených na východní frontě.

Sonderkommando Künsberg se skládalo ze štábu a tří Einsatzkommanda po 95 mužích. Jednotky postupovaly v závěsu za bojovými oddíly a zabavovaly spisy, kartografický materiál, knihovny a umělecké předměty. Po konci německé ofenzívy na východní frontě přešlo Sonderkommando na zásobování různých výzkumných ústavů SS naloupeným materiálem.

Tajemný Eberhard von Kühnsberg

Hlavní roli v tajném plánu, o kterém se dodnes dohledávají podrobnosti, hrál Eberhard von Kühnsberg. Velel nejprve stejnojmenné jednotce, jeho další osud zůstává nejasný. Podle oficiálních zpráv byl v květnu roku 1944 přidělen k 8. jezdecké divizi Waffen-SS „Florian Geyer“. Tato jednotka byla v lednu 1945 během bitvy o Budapešť zcela zničena.

Kühnsberg byl tedy pravděpodobně zabit v Budapešti nebo v její blízkosti mezi 11. a 14. únorem 1945. Podle nejasných informací byl Eberhard von Kühnsberg spatřen ještě jednou v Pomořanech v dubnu 1945. Nejprve byla považován za nezvěstného a za mrtvého byl prohlášen v roce 1949.

Jednotka Kühnsberg v prvních fázích německého útoku na Sovětský svaz uloupila a rozdělila nejméně 250 000 předmětů, a to nejen pro úřední potřebu. Například zaměstnanci ministerstva zahraničí si mohli ze zásob vybrat knihy i pro osobní potřebu. Velká část zbývajících sbírek byla předána úřadům říšského protektora východních území Alfreda Rosenberga.

Na Konopišti se nacházelo jedno z důležitých překladišť naloupeného materiálu. Velení SS nařídilo přemístit zámecký mobiliář na půdu, aby bylo možné prostory používat k vybranému účelu.

Konopiště nejoblíbenějším místem pohlavárů SS

Zámek Konopiště byl pro jednotky SS čímsi velmi přitažlivý. Sídlilo zde velení Sonderkommando Kühnsberg, po vzniku výcvikového prostoru SS Benešov sem bylo přemístěno jeho velitelství a zároveň se tu konaly každotýdenní porady velení jednotek SS v Protektorátu pod velením Carl von Pückler-Burghausse.

Čtěte dále:  Nově objevené dokumenty: Utajený příběh zlata ukrytého na Konopišti
Patrně jediný dochovaný snímek Eberharta von Kühnsberga. Foto: Bundesarchiv, CC-BY-4.0.

Mezi čelnými esesáky ale nepanovaly nejlepší vztahy. Český kastelán Jan Posel, který na pokyn okupační správy spravoval zámek po celou válku, zaznamenal jeden rozpor. Jeho svědectví je také jediným dokladem, o který opírali pozdější hledači pokladů své teze o kyjevské a charkovské knihovně, schované někde v blízkosti zámku.

Výpověď kastelána:

Vládce zámku, baron Kühnsberg, nežil v dobré shodě s velitelstvím vojenského cvičiště. Proto opustil Konopiště před přesídlením velitelství do budov pod zámkem a odcestoval do Vratislavi, kamž za ním byly poslány i obě knihovny, kkyjevská a charkovská. Správou zámku pověřen byl pak jen nižší důstojník, SS-Untersturmführer Laas, vášnivý nacista.

Zajímavý je také fakt, že po odchodu Kühnsberga a za Laasova hospodaření na zámku nařídilo vedení SS důkladnou inventuru na zámku. Ke svým „zájmům“ ji potají využil i Jan Posel, český správce, který se snažil ze zámeckých sbárek před nacisty schovat vše co šlo.

Výpověď kastelána:

Roku 1944 bylo nařízeno hlavní úřadovnou zbraní SS v Berlíně, aby se důkladně v zámku překontrolovalo a zjistilo, co v zámku zůstalo a co v něm chybí a veškeré kusy na místě zůstavší byly v inventáři označeny značkou „K.“ Kastelánu Poslovi podařilo se záskati razítko s touto značkou a v noci při svitu kapesní lampy orazítkovati v inventáři položky, vztahující se k tajně jím schovaným klenotům a šperkům.

Kontrola v roce 1944 patrně souvisela s Kühnsbergovým upadnutím v nemilost a převelením k bojovým jednotkám. Pojďme ale k tomu, co skutečně bylo na Konopišti skladováno. Kastelánovo tvrzení o fondech kyjevské a charkovské knihovny nemusí být zcela přesné. Stejně tak je pravděpodobné, že Kühnsbergovi při jeho přesídlení zůstalo něco za nehty, to hlavní však doputovalo do místa svého určení.

Tajemství novgorodského pokladu

Předměty z východu, přechovávané na Konopišti, totiž ve skutečnosti pocházely ze státního archivu v ruském Novgorodu. Svědčí o tom záznam o předání části materiálu ze 30. srpna 1943.

Čtěte dále:  Největší rána Helmuta Gaensela - donutil hledat Štěchovický poklad Jakeše i Havla
Důkaz o manipulaci s novgorodskými archiváliemi na Konopišti. Foto: Bundesarchiv, CC-BY-4.0.

Záznam o předání materiálu:

Předmět: Archivní materiály z Nowgorodu.

Odkaz: Telefonická konzultace mezi  Dr. v. Hehnem, Dr. Rohrem a Dr. Frederichsem z archivní správy v Berlíně, jakož Dr. Swientekem u říšského protektora v Praze.

Dnes prapor Waffen-SS z.b.V. předal archiválie a katastrální mapy z Novgorodu, které byly praporem vyzvednuty a byly dosud v jeho úschově, státnímu archiváři Dr. Swientekovi na Reichsprotektoru v Praze do úschovy archivní správy v Berlíně.

Podrobněji byly předány následující

1) katastrální mapy 8 krabic
2) katastrální mapy (rozbalené) asi 3 krabice
3) spisy, fond č. 2 61 svazků
4) spisy, fond č. 213 95 svazků
5) Spisy, fond bez č. j. 17 svazků
6) spisy ve svazcích

1) Všechny pracovny v prvním patře byly vyklizeny. Zejména se v nich již nenacházejí žádné vědecké dokumenty ani spisy. Místnosti již slouží k montáži nábytku, který má být předán správě pracoviště. Všechny obrazy byly odstraněny. Po odstranění předmětů určených k předání správě pracoviště a úklidu jsou tyto místnosti připraveny k předání. Pouze nejvzdálenější místnost zůstává zařízena jako pracovní místnost do doby, než bude předání dokončeno. 2. Místnost je vybavena nábytkem.

2) Předaný a již odvezený materiál.

Do nového ubytovacího zařízení v St. Lamprechtu byl odeslán následující materiál:
84 krabic z Georgshalle
2 krabice z Georgshalle Maps

Oddělení pro výzkum válečných dějin W-SS
23 krabic z Georgshalle
4 krabice kořistních filmů
2 krabice historických zbraní a vlajek

Ministerstvu zahraničních věcí: Dr. Leidnerovi:
1 krabice vymazaných spisů z Francie atd.

Hlavnímu řídícímu úřadu SS, insp. f. Reit-u.Fahrwesen:
1 krabice obsahující dvě tatarská sedla.

Do archivu u říšského protektora:
11 krabic z Georgshalle Katasterkarton
173 svazků z archivu Georgshalle Novgorod
Různé nesvázané spisy

Nacisty uloupené materiály na Konopišti pobyly jen nějaký čas. Velení SS se staralo nejen o jejich získávání, ale i o jejich distribuci mezi jednotlivými součástmi Třetí říše.

Čtěte dále:  Zmizelý zlatý poklad z havárie letadla u Lomnice - archivy promluvily

Minule: Esesáci obsahují Konopiště

Příště: Horečné dění a odvážení pokladů na konci války

autor: Jaroslav Mareš

zdroje: Bundesarchiv, ABS ČR, SOA Praha


Comments are closed.