Nové souvislosti vraždy Otylie Vranské: Vrah zastřelil i její sestru

Otylie Vranská. Foto: Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR na pražském Karlově připravuje na příští čtvrtek definitivní odhalení nejslavnější nevyřešené vraždy naší historie. Pátrání na Slovensku ale přineslo další překvapivé údaje.

Tajemný muž na nádražích

Případ Otylie Vranské začíná pro pražskou policii v sobotu 2. září, kdy přichází zpráva z Bratislavy a z Košic hlášení o nálezu dvou kufrů s ostatky neznámé ženy. Rychlík z Masarykova nádraží v Praze vyjel v pátek ve 22:00. Neznámý muž do něj naložil kufr a vystoupil. Na nádraží si muže s objemným kufrem všimnul poštovní tajemník, který čekal na jiný vlak.

Výpověď svědka, zachycená dobovým tiskem:

Vlastní neopatrnost připravila ho kdysi o kufřík a z nedostatku jiného rozptýlení porovnával svou neopatrnost s neopatrností bližních. Jeho pozornost upoutal muž střední postavy, asi čtyřicátník v tmavomodrých šatech s měkkým, vpředu lehce ohnutým kloboukem na hlavě. Neznámý odložil hnědý kufřík u turniketů a nejistě se rozhlížel kolem sebe. Poté se vzdálil, nejevě nijaké obavy, že by mu mohl někdo zatím zavazadlo odnésti. To bylo příčinou, že tajemník věnoval kufru větší pozornost. Jeho podoba a vázání vryly se mu při tom do paměti. Zanedlouho se muž vrátil, vzal kufr a odcházel na nástupiště.

Jeden z nalezených kufrů. Foto: Muzeum Policie ČR.

V kufru byla potom v Bratislavě objevena hlava a dolní končetiny. O hodinu dříve vyjel z Wilsonova nádraží rychlík do Jasiny na Podkarpatské Rusi. Část vagonů byla odstavena na nádraží v Košicích a v jednom z kupé byl objeven kufr s trupem a ruce. I v tomto případě se objevil svědek nakládání kufru do vlaku. Byl jím student obchodní školy, u kterého uvedl tisk i jeho příjmení – Zahálka.

Výpověď svědka, zachycená dobovým tiskem:

Protože odjížděl z Prahy 1. září, přišel do vlaku již tři čtvrti hodiny před jeho odjezdem, aby si na dlouhou noční cestu zabezpečil dobré místo. Předpokládal, že že vlak bude prvního dne v měsíci silně obsazen. Usadil se v polovičním kupé třetí třídy v třetím vagonu od konce vlaku. Asi za čtvrt hodiny, tedy nejméně půl hodiny před odjezdem vlaku, vstoupil prý do kupé muž s kufrem, který zvedl a položil na poličku. Pak rychle odešel a již se nevrátil. Po celou cestu ho student ve vlaku nespatřil a neví, jel-li onen neznámý muž také vlakem, do kterého přinesl zavazadlo.

Čtěte dále:  Ztracené nacistické podzemí u Broumova - StB na stopě české pobočky Sovích hor

Svědek popsal neznámého jako zavalitého muže asi 170 centimetrů vysokého s černými vlasy a vyholenými vousy. Oblečený byl ve světlých šatech. Je zajímavé, že přestože se více méně shoduje popis muže, neodpovídá jeho oblečení.

Snímek zavražděné otištěný v dobovém tisku. Foto: Knihovna FSV UK.

Obrovská senzace

Pražská policie ve snaze zjistit identitu neznámé ženy vystavila ve výloze na „čtyřce“ kufry a fotografii hlavy zavražděné. Jako první přinesly zprávu o hrůzných nálezech o den později Nedělní listy. V pondělí už noviny přinášely podrobnosti o případu včetně fotografie neznámé. Následující čtyři dny byly ve znamení dohadů o totožnosti zavražděné. V kufrech se kromě ostatků našel i časopis Proud se dvěma inzeráty žen, nabízejících sňatek.

Policie obě inzerující ženy vyhledala a zjistila, že jsou v pořádku. Na základě výstavky přišlo hned několik tipů na totožnost neznámé. Nejprve to měla být Jarmila Kohoutková z Olomouce. Zjistilo se ale, že Jarmila Kohoutková je rovněž v pořádku. Druhým tipem byla 21letá Marie Kozlová ze Slatiňan, dívka nevalné pověsti a alkoholička. Ani tato stopa se neukázala jako pravdivá.

Dotřetice poznali v zavražděné Marii Zášovou z Olomouce. Na fotografii ji poznali její matka, přítelkyně i snoubenec. Ani tento tip se neukázal jako pravdivý. Ve čtvrtek 7. září ráno odstranila policie z výstavky fotografii zavražděné. Večer předtím se totiž přihlásily dvě sestry původem ze slovenského Brezna, žijící v Praze a v zavražděné poznaly svou sestru Otylii Vranskou.

Kdo byla oběť

Otylie Vranská se narodila 14. března 1911 v Brezně a měla celkem pět sourozenců. V matriční knize je záznam, že otec se jemenoval Štefan Ištván a matka Zuzana. Otylie byla neklidné dítě, které už v jedenácti letech uteklo z domu. Proto byla nějaký čas umístěna v polepšovně v Jičíně. Tam se naučila bezchybně česky. Rodina Vranských byla chudá, a tak se děti vydávaly „do světa.“ Otýlie nastoupila nejprve jako skužebná v Žilině. Dvě její sestry odcestovaly do Prahy a jedna z nich se v Praze vdala. Otýlie Vranská se do Prahy přestěhovala 1. března 1933 a nejprve bydlela u své provdané sestry.

Čtěte dále:  Zmizelý vchod E do podzemního komplexu Richard: Záhada vyřešena
Ulice Vranského v Brezně. Foto: Jaroslav Mareš.

Rodina Vranských byla tragédiemi pronásledovaná. O pět let mladší sestra Zuzana byla zastřelena 28. června 1937 svým milencem, který následně spáchal stejnou zbraní sebevraždu. Důvodem neštěstí bylo, že rodiče milence Kováče odmítli povolit sňatek s děvčetem z chudší rodiny. Otev Štěfan Vranský zemřel 3. ledna 1944. Jeho manželka se dožila smrti svého třetího dítěte. Ján Vranský se zúčastnil bojů ve Slovenském národním povstání a padl. Je po něm pojmenována i jedna z ulic v Brezně. Matka Otylie zemřela 9. listopadu 1947.

autor Jaroslav Mareš

zdroje: Muzeum Policie ČR, Národní knihovna, knihovna FSV UK

Minisérie o objasnění vraždy Otylie Vranské:

2. díl: Poslední večer zavražděné a pravda o její prostituci

3. díl: Další případy sériového vraha

4. díl: Co všechno přiznal fantom ulice, český Jack Rozparovač

5. díl: Exkluzivně – Vrazi Otylie Vranské jsou odhaleni a známe i místo činu


Comments are closed.